NAV

Introduktion

Log ind med Token

Der benyttes samme brugeradministration på Dataforsyningen, som du kender fra Kortforsyningen. Du kan derfor benytte samme brugernavn og adgangskode, som har givet adgang til kortforsyningen.dk og download.kortforsyningen.dk

Authentication - Login med Token

Benyttes i webapplikationer og GIS systemer, når du kalder API’er og webservices. Dataforsyningen er stateless, derfor skal token altid sendes med hver forespørgsel til Dataforsyningen, undtagen alle DAWA og Inspire OGC-tjenesterne.

Du skal være oprettet som bruger på Dataforsyningen og være logget ind, for at oprette og administrere dine tokens på Dataforsyningen.:

 1. Klik på brugerikonet øverst i højre hjørne
 2. Gå til "Administrer token til webservices og API’er"
 3. Klik på ”Opret ny token”

Der bliver generet en token bestående af tilfældige tal og har et navn af tilfældige bogstaver og tal. Du kan ændre navnet på dine tokens, det anbefales hvis du bruger dine tokens til fx et fagsystem eller en specifik webløsning. Du kan også definere udløbsdata for tokens.

Token benyttes til at identificere sig overfor Dataforsyningen uden risiko for at afsløre brugernavn og adgangskode. Det kan f.eks. være relevant, hvis Dataforsyningens webservices er implementeret i webapplikationer tilgængelige for alle på internettet.

Token skal angives på én af følgende måder i requesten:

 1. Som header parameteren token (anbefaler vi at bruge, da det er den mest sikre måde) ``` https://api.dataforsyningen.dk/{servicenavnet på tjenesten}

  token: {DinToken} ```

 2. Som queryparameter token i URL'en https://api.dataforsyningen.dk/{servicenavnet på tjenesten}?token={DinToken}

En gyldig URL vil f.eks. se således ud:

https://api.dataforsyningen.dk/natur_friluftskort?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&LAYERS=nfkort&STYLES=&WIDTH=256&HEIGHT=256&SRS=EPSG%3A25832&BBOX=559140.625%2C6199218.75%2C560000%2C6200078.125&token=xxx

Alle kald til Dataforsyningens API'erne og webservices skal bruge HTTPS, da der ikke understøttes HTTP, og token skal være angivet (undtagen alle DAWA og Inspire OGC-tjenesterne). Kald uden token angivet eller med ugyldig token vil fejle.

Bearer token

Token er den mest benyttet authentikations metode på Dataforsyningen. I nogle kald er det dog nødvendigt at bruge en bearer token i stedet. Denne virker som token men bliver autogenereret af Dataforsyingen og er kun gyldig i 24 timer. I fremtiden forventes det dog at det bliver muligt at benytte token for disse API'er.

Arkivmeta v2.0.0

Scroll down for code samples, example requests and responses. Select a language for code samples from the tabs above or the mobile navigation menu.

APIet Arkivmeta giver adgang til at søge i metadata for en større samling historiske kort, dokumenter og benytte resultatet til at fremvise det skannede materiale.

Til adgang benyttes Dataforsyningens brugeradgang som ved andre tjenester.

Stier til kortfiler følger IIIF specifikationen og kan vises med en viser, der understøtter dette.

Base URLs:

Authentication

KortApi

Kort metadata API

getKort

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/kort HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json

GET /kort

Liste af kort der matcher søgekriterierne

Hvis gaeldendefra og gaeldendetil bliver brugt samtidig, er det alle kort, der er indenfor gyldighedsperioden eller har været gældende fra eller gældende til, i perioden

Parameters

Name In Type Required Description
arketype query array[string] false Arketype, se /metadata/arketyper. Hvis der ønskes at søge på flere arketyper på en gang, skal man adskille hvert søgekriterie ved at bruge komma ,. Eksempel: arketype=matrikelkort,centimeterkort.
daekningsomraade query array[string] false Dækningsområde, se /metadata/daekningsomraader. Hvis der ønskes at søge på flere dækningsområde på en gang, skal man adskille hvert søgekriterie ved at bruge ,. Eksempel: daekningsomraade=Slesvig,Danmark
direction query string false Sorteringsretning, asc for stigende, desc for faldende
fritekstsoegning query string false Fritekstsøgning
gaeldendefra query string false Starttid for kortets gyldighedsperiode. Angives i hele år, eksempel 1966. Gyldighedsperiodens starttid er et korts trykke-, tegne-, optage- eller opmålingsår – dvs. det år hvor kortet kan siges at være nyeste kort.
gaeldendetil query string false Sluttid for kortets gyldighedsperiode. Angives i hele år, eksempel 1966. Typisk fordi kortet erstattes af et nyere. Hvis der ikke er fundet en specifik gældende til periode angives et årstal der ligger 50 år efter gældende fra.
geometri query string false Geometri angives som WKT med SRS = EPSG:4326. Det geografiske område, ofte en polygon, som kortet ligger indenfor.
kortbladnummer query string false Angivelse af geografisk område, f.eks. indenfor kortbladsinddelingen eller ejerlav. For topografiske kort er inddelingen et overordnet grid hvorimod matrikelkort er inddelt efter ejerlav. Kan også være f.eks. administrative inddelinger.
maalestok query array[string] false Målestoksforhold. Hvis der ønskes at søge på flere målestoksforhold på en gang, skal man adskille hvert søgekriterie ved at bruge ,. Eksempel: maalestok=1:40000,1:180000
limit query string false Sidestørrelse, dvs. hvor mange poster pr. side
offset query string false Offset, dvs. fra hvilken post
sort query string false Sorteringsfelt, kan sortere på følgende typer: arketype, daekningsomraade, gaeldendefra, gaeldendetil, id, kortvaerk, maalestok, titel
tegner query string false Tegner på kortet.
titel query string false Titlen på kortet.
kortvaerk query array[string] false Kortværk. Hvis der ønskes at søge på flere kortværker på en gang, skal man angive kortvaerk query parameteren for hvert eneste en kortværk man vil søge efter.Eksempel: kortvaerk=Trap, tegnede kort&kortvaerk=Mejer

Example responses

200 Response

{
 "total": 0,
 "kort": [
  {
   "id": "string",
   "alternativtitel": "string",
   "arketype": "string",
   "bemaerkning": "string",
   "daekningsomraade": [
    "string"
   ],
   "filer": [
    "string"
   ],
   "gaeldendefra": 0,
   "gaeldendetil": 0,
   "geometri": "string",
   "kortbladnummer": "string",
   "kortvaerk": "string",
   "maalestok": "string",
   "originalkortprojektion": "string",
   "originalehjoernekoordinater": "string",
   "registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "titel": "string",
   "uniktkortnavn": "string"
  }
 ]
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Successful Operation KortResult
401 Unauthorized Authentication Failure None
404 Not Found Not found None

postKort

Code samples

POST https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/kort HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json

POST /kort

Liste af kort der matcher søgekriterierne

Hvis gaeldendefra og gaeldendetil bliver brugt samtidig, er det alle kort, der er indenfor gyldighedsperioden eller har været gældende fra eller gældende til, i perioden

Parameters

Name In Type Required Description
arketype query array[string] false Arketype, se /metadata/arketyper. Hvis der ønskes at søge på flere arketyper på en gang, skal man adskille hvert søgekriterie ved at bruge komma ,. Eksempel: arketype=matrikelkort,centimeterkort.
daekningsomraade query array[string] false Dækningsområde, se /metadata/daekningsomraader. Hvis der ønskes at søge på flere dækningsområde på en gang, skal man adskille hvert søgekriterie ved at bruge ,. Eksempel: daekningsomraade=Slesvig,Danmark
direction query string false Sorteringsretning, asc for stigende, desc for faldende
fritekstsoegning query string false Fritekstsøgning
gaeldendefra query string false Starttid for kortets gyldighedsperiode. Angives i hele år, eksempel 1966. Gyldighedsperiodens starttid er et korts trykke-, tegne-, optage- eller opmålingsår – dvs. det år hvor kortet kan siges at være nyeste kort.
gaeldendetil query string false Sluttid for kortets gyldighedsperiode. Angives i hele år, eksempel 1966. Typisk fordi kortet erstattes af et nyere. Hvis der ikke er fundet en specifik gældende til periode angives et årstal der ligger 50 år efter gældende fra.
geometri query string false Geometri angives som WKT med SRS = EPSG:4326. Det geografiske område, ofte en polygon, som kortet ligger indenfor.
kortbladnummer query string false Angivelse af geografisk område, f.eks. indenfor kortbladsinddelingen eller ejerlav. For topografiske kort er inddelingen et overordnet grid hvorimod matrikelkort er inddelt efter ejerlav. Kan også være f.eks. administrative inddelinger.
maalestok query array[string] false Målestoksforhold. Hvis der ønskes at søge på flere målestoksforhold på en gang, skal man adskille hvert søgekriterie ved at bruge ,. Eksempel: maalestok=1:40000,1:180000
limit query string false Sidestørrelse, dvs. hvor mange poster pr. side
offset query string false Offset, dvs. fra hvilken post
sort query string false Sorteringsfelt, kan sortere på følgende typer: arketype, daekningsomraade, gaeldendefra, gaeldendetil, id, kortvaerk, maalestok, titel
tegner query string false Tegner på kortet.
titel query string false Titlen på kortet.
kortvaerk query array[string] false Kortværk. Hvis der ønskes at søge på flere kortværker på en gang, skal man angive kortvaerk query parameteren for hvert eneste en kortværk man vil søge efter.Eksempel: kortvaerk=Trap, tegnede kort&kortvaerk=Mejer

Example responses

200 Response

{
 "total": 0,
 "kort": [
  {
   "id": "string",
   "alternativtitel": "string",
   "arketype": "string",
   "bemaerkning": "string",
   "daekningsomraade": [
    "string"
   ],
   "filer": [
    "string"
   ],
   "gaeldendefra": 0,
   "gaeldendetil": 0,
   "geometri": "string",
   "kortbladnummer": "string",
   "kortvaerk": "string",
   "maalestok": "string",
   "originalkortprojektion": "string",
   "originalehjoernekoordinater": "string",
   "registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "titel": "string",
   "uniktkortnavn": "string"
  }
 ]
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Successful Operation KortResult
401 Unauthorized Authentication Failure None
404 Not Found Not found None

maalestok

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/maalestok HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json

GET /metadata/maalestok

Hent målestoksforhold

Leverer en liste af målestoksforhold

Parameters

Name In Type Required Description
maalestok query string false Filtrer med søgestreng

Example responses

200 Response

[
 "string"
]

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Successful Operation Inline
401 Unauthorized Authentication Failure None
404 Not Found Not found None

Response Schema

kortvaerk

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/kortvaerker HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json

GET /metadata/kortvaerker

Hent kortværker

Leverer en liste af kortværker

Parameters

Name In Type Required Description
arketype query string false Kortværker der har følgende arketype
kortvaerk query string false Filtrer med søgestreng

Example responses

200 Response

[
 "string"
]

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Successful Operation Inline
401 Unauthorized Authentication Failure None
404 Not Found Not found None

Response Schema

daekningsomraade

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/daekningsomraader HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json

GET /metadata/daekningsomraader

Hent dækningsområder

Leverer en liste af dækningsområder

Parameters

Name In Type Required Description
daekningsomraade query string false Filtrer med søgestreng

Example responses

200 Response

[
 "string"
]

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Successful Operation Inline
401 Unauthorized Authentication Failure None
404 Not Found Not found None

Response Schema

arketyper

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/arketyper HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json

GET /metadata/arketyper

Hent arketyper

Leverer en liste af tilgængelige arketyper

Example responses

200 Response

[
 "string"
]

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Successful Operation Inline
401 Unauthorized Authentication Failure None
404 Not Found Not found None

Response Schema

arketyperWithKortvaerker

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/arketyper/kortvaerker HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json

GET /metadata/arketyper/kortvaerker

Hent arketyper med underliggende kortværker

Leverer en liste af tilgængelige arketyper, med de kortværker som hører til

Example responses

200 Response

[
 {
  "arketype": "string",
  "arkenavn": "string",
  "kortvaerker": [
   "string"
  ]
 }
]

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Successful Operation Inline
401 Unauthorized Authentication Failure None
404 Not Found Not found None

Response Schema

Status Code 200

Name Type Required Restrictions Description
anonymous [ArketypeDto] false none none
» arketype string false none Kortets arketype.
» arkenavn string false none Kortgruppe.
» kortvaerker [string] false none Liste af logiske samlinger af skannede kort som tilhører arketypen.

kortById

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/kort/{arketype}/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json

GET /kort/{arketype}/{id}

Vis kort ud fra unik id

Parameters

Name In Type Required Description
arketype path string true arketype
id path string true id

Example responses

200 Response

{
 "id": "string",
 "alternativtitel": "string",
 "arketype": "string",
 "bemaerkning": "string",
 "daekningsomraade": [
  "string"
 ],
 "filer": [
  "string"
 ],
 "gaeldendefra": 0,
 "gaeldendetil": 0,
 "geometri": "string",
 "kortbladnummer": "string",
 "kortvaerk": "string",
 "maalestok": "string",
 "originalkortprojektion": "string",
 "originalehjoernekoordinater": "string",
 "registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "titel": "string",
 "uniktkortnavn": "string"
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Successful Operation KortDto
401 Unauthorized Authentication Failure None
404 Not Found Not found None

ProtokolApi

Protokol metadata API

getDokument

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/dokument HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json

GET /dokument

Liste af dokumenter der matcher søgekriterierne

Disse er parametrerne i DokumentParam

Parameters

Name In Type Required Description
dokumentsamling query array[string] false none
fritekstsoegning query string false Fritekstsøgning
geometri query string false Geometri angives som WKT med SRS = EPSG:4326. Det geografiske område, ofte en polygon, som kortet ligger indenfor.
herredsnavn query string false Herredets navn.
herredsnummer query string false Herredets nummer.
sogneid query string false Sogneid.
sognenavn query string false Sognenavn.
titel query string false Titel på dokumentet.
direction query string false Sorteringsretning, asc for stigende, desc for faldende
sort query string false Sorteringsfelt, kan sortere på følgende typer: herredsnavn, herredsnummer, sognenavn, sogneid, dokumentsamling, titel
limit query string false Sidestørrelse, dvs. hvor mange poster pr. side
offset query string false Offset, dvs. fra hvilken post

Example responses

200 Response

{
 "total": 0,
 "dokumenter": [
  {
   "id": "string",
   "arketype": "string",
   "titel": "string",
   "alternativtitel": "string",
   "registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "uniktdokumentnavn": "string",
   "stinavn": "string",
   "bemaerkning": "string",
   "geometri": "string",
   "omraade": "string",
   "filer": [
    "string"
   ],
   "datatype": "string",
   "filtype": "string",
   "dokumentsamling": "string",
   "herredsnavn": "string",
   "herredsnummer": 0,
   "protokoltype": "string",
   "sogneid": 0,
   "sognenavn": "string"
  }
 ]
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Successful Operation DokumentResult
401 Unauthorized Authentication Failure None
404 Not Found Not found None

postDokument

Code samples

POST https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/dokument HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Content-Type: application/json
Accept: application/json

POST /dokument

Liste af dokumenter der matcher søgekriterierne

Disse er parametrerne i DokumentParam

Body parameter

{
 "dokumentsamling": [
  "string"
 ],
 "fritekstsoegning": "string",
 "geometri": "string",
 "herredsnavn": "string",
 "herredsnummer": 0,
 "sogneid": 0,
 "sognenavn": "string",
 "titel": "string",
 "direction": "asc",
 "sort": "string",
 "limit": 100,
 "offset": 0
}

Parameters

Name In Type Required Description
body body DokumentParam true none

Example responses

200 Response

{
 "total": 0,
 "dokumenter": [
  {
   "id": "string",
   "arketype": "string",
   "titel": "string",
   "alternativtitel": "string",
   "registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "uniktdokumentnavn": "string",
   "stinavn": "string",
   "bemaerkning": "string",
   "geometri": "string",
   "omraade": "string",
   "filer": [
    "string"
   ],
   "datatype": "string",
   "filtype": "string",
   "dokumentsamling": "string",
   "herredsnavn": "string",
   "herredsnummer": 0,
   "protokoltype": "string",
   "sogneid": 0,
   "sognenavn": "string"
  }
 ]
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Successful Operation DokumentResult
401 Unauthorized Authentication Failure None
404 Not Found Not found None

getSognenavn

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/sognenavn HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json

GET /metadata/sognenavn

Hent sognenavne

Leverer en liste af sognenavne

Example responses

200 Response

[
 "string"
]

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Successful Operation Inline
401 Unauthorized Authentication Failure None
404 Not Found Not found None

Response Schema

getHerredsnavn

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/herredsnavn HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json

GET /metadata/herredsnavn

Hent herredsnavne

Leverer en liste af herredsnavne

Example responses

200 Response

[
 "string"
]

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Successful Operation Inline
401 Unauthorized Authentication Failure None
404 Not Found Not found None

Response Schema

getDokumentSamling

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/metadata/dokumentsamling HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json

GET /metadata/dokumentsamling

Hent dokumentsamlinger

Leverer en liste af dokumentsamlinger

Example responses

200 Response

[
 "string"
]

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Successful Operation Inline
401 Unauthorized Authentication Failure None
404 Not Found Not found None

Response Schema

dokumentById

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/dokument/{arketype}/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json

GET /dokument/{arketype}/{id}

Find dokument ud fra unik id

Parameters

Name In Type Required Description
arketype path string true arketype
id path string true id

Example responses

200 Response

{
 "id": "string",
 "arketype": "string",
 "titel": "string",
 "alternativtitel": "string",
 "registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "uniktdokumentnavn": "string",
 "stinavn": "string",
 "bemaerkning": "string",
 "geometri": "string",
 "omraade": "string",
 "filer": [
  "string"
 ],
 "datatype": "string",
 "filtype": "string",
 "dokumentsamling": "string",
 "herredsnavn": "string",
 "herredsnummer": 0,
 "protokoltype": "string",
 "sogneid": 0,
 "sognenavn": "string"
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Successful Operation DokumentDto
401 Unauthorized Authentication Failure None
404 Not Found Not found None

Liveliness/Readiness

ping

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/arkivmeta/v2.0/ping HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json

GET /ping

ping

Liveliness/readiness probe.

Example responses

200 Response

"string"

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success string

Schemas

KortDto

{
 "id": "string",
 "alternativtitel": "string",
 "arketype": "string",
 "bemaerkning": "string",
 "daekningsomraade": [
  "string"
 ],
 "filer": [
  "string"
 ],
 "gaeldendefra": 0,
 "gaeldendetil": 0,
 "geometri": "string",
 "kortbladnummer": "string",
 "kortvaerk": "string",
 "maalestok": "string",
 "originalkortprojektion": "string",
 "originalehjoernekoordinater": "string",
 "registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "titel": "string",
 "uniktkortnavn": "string"
}

Properties

Name Type Required Description
id string false Unik id for kortet.
alternativtitel string false En eventuel anden titel kortet kan have.
arketype string false Kortets arketype.
bemaerkning string false Yderligere kommentarer, f.eks. vedr. fremstilling eller placering ved kendt gods eller lign.
daekningsomraade [string] false Geografisk område, som kortet dækker helt eller delvist. For eksempel Danmark, Grønland. Et kort kan have flere dækningsområder.For prøvekort og lignende vil dækningsområdet kunne angives som intet.
filer [string] false En liste af URL-stier til kortfiler efter IIIF-specifikationen.
gaeldendefra number false Starttid for kortets gyldighedsperiode. Angives i hele år. Gyldighedsperiodens starttid er et korts trykke-, tegne-, optage- eller opmålingsår – dvs. det år hvor kortet kan siges at være nyeste kort.
gaeldendetil number false Sluttid for kortets gyldighedsperiode. Angives i hele år. Typisk fordi kortet erstattes af et nyere. Hvis der ikke er fundet en specifik gældende til periode angives et årstal der ligger 50 år efter gældende fra.
geometri string false Det geografiske område, ofte en polygon, som kortet ligger indenfor. WKT med SRS = EPSG:4326
kortbladnummer string false Angivelse af geografisk område, f.eks. indenfor kortbladsinddelingen eller ejerlav. For topografiske kort er inddelingen et overordnet grid hvorimod matrikelkort er indelt efter ejerlav. Kan også være f.eks. administrative inddelinger.
kortvaerk string false Navnet på en logisk samling af skannede kort som kortet hører til, f.eks. atlasblade.
maalestok string false Størrelsesforholdet mellem landskabet og kortets repræsentation heraf.
originalkortprojektion string false Den projektion (afbildning af jorden på en plan flade) det oprindelige kort blev defineret i, f.eks. GS for Generalstabens projektion.
originalehjoernekoordinater string false Kortets hjørnekoordinater i den oprindelige kortprojektion. Beskrevet som x1,y1,x2,y2....
registreringfra string(date-time) false
registreringtil string(date-time) false
titel string false Titlen på kortet.
uniktkortnavn string false Det navn, som entydigt definerer kortet.

KortResult

{
 "total": 0,
 "kort": [
  {
   "id": "string",
   "alternativtitel": "string",
   "arketype": "string",
   "bemaerkning": "string",
   "daekningsomraade": [
    "string"
   ],
   "filer": [
    "string"
   ],
   "gaeldendefra": 0,
   "gaeldendetil": 0,
   "geometri": "string",
   "kortbladnummer": "string",
   "kortvaerk": "string",
   "maalestok": "string",
   "originalkortprojektion": "string",
   "originalehjoernekoordinater": "string",
   "registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "titel": "string",
   "uniktkortnavn": "string"
  }
 ]
}

Properties

Name Type Required Description
total integer(int64) false Totalt antal af kort i listen.
kort [KortDto] false Liste med kort.

DokumentDto

{
 "id": "string",
 "arketype": "string",
 "titel": "string",
 "alternativtitel": "string",
 "registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
 "uniktdokumentnavn": "string",
 "stinavn": "string",
 "bemaerkning": "string",
 "geometri": "string",
 "omraade": "string",
 "filer": [
  "string"
 ],
 "datatype": "string",
 "filtype": "string",
 "dokumentsamling": "string",
 "herredsnavn": "string",
 "herredsnummer": 0,
 "protokoltype": "string",
 "sogneid": 0,
 "sognenavn": "string"
}

Properties

Name Type Required Description
id string false Unik id for dokumentet.
arketype string false Dokumentes arketype.
titel string false Dokumentes titel.
alternativtitel string false Typisk på formen sp+nummer
registreringfra string(date-time) false Gældende fra dette tidspunkt
registreringtil string(date-time) false Ikke mere gældende
uniktdokumentnavn string false Det navn, som entydigt definerer dokumentet.
stinavn string false Sti til dokumentet i filsystem
bemaerkning string false Bemærkning til dokumentet
geometri string false Det geografiske område, ofte en polygon, som kortet ligger indenfor. WKT med SRS = EPSG:4326
omraade string false Hvilket område dokumentet dækker over
filer [string] false En liste af URL-stier til kortfiler efter IIIF-specifikationen.
datatype string false Hvilket data format dokumentet er i
filtype string false fortegnelse
dokumentsamling string false Typen af dokumenterne.
herredsnavn string false Navn på herredet
herredsnummer integer(int64) false Nummeret på herredet
protokoltype string false Gældende eller fra før udskiftning
sogneid integer(int64) false Nummer på sognet
sognenavn string false Navn på sognet

DokumentResult

{
 "total": 0,
 "dokumenter": [
  {
   "id": "string",
   "arketype": "string",
   "titel": "string",
   "alternativtitel": "string",
   "registreringfra": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "registreringtil": "2019-08-24T14:15:22Z",
   "uniktdokumentnavn": "string",
   "stinavn": "string",
   "bemaerkning": "string",
   "geometri": "string",
   "omraade": "string",
   "filer": [
    "string"
   ],
   "datatype": "string",
   "filtype": "string",
   "dokumentsamling": "string",
   "herredsnavn": "string",
   "herredsnummer": 0,
   "protokoltype": "string",
   "sogneid": 0,
   "sognenavn": "string"
  }
 ]
}

Properties

Name Type Required Description
total integer(int64) false Totalt antal af dokumenter i listen.
dokumenter [DokumentDto] false Liste med dokumenter.

DokumentParam

{
 "dokumentsamling": [
  "string"
 ],
 "fritekstsoegning": "string",
 "geometri": "string",
 "herredsnavn": "string",
 "herredsnummer": 0,
 "sogneid": 0,
 "sognenavn": "string",
 "titel": "string",
 "direction": "asc",
 "sort": "string",
 "limit": 100,
 "offset": 0
}

Properties

Name Type Required Description
dokumentsamling [string] false De dokumenttyper, der skal vises. En kommasepareret liste af typer. Eksempel: Hartkornsekstrakter, Sogneprotokoller.
fritekstsoegning string false Fritekstsøgning
geometri string false Geometri angives som WKT med SRS = EPSG:4326. Det geografiske område, ofte en polygon, som kortet ligger indenfor.
herredsnavn string false Herredets navn.
herredsnummer integer(int32) false Herredets nummer.
sogneid integer(int32) false Sogneid.
sognenavn string false Sognenavn.
titel string false Titel på dokumentet.
direction string false Sorteringsretning, asc for stigende, desc for faldende
sort string false Sorteringsfelt, kan sortere på følgende typer: herredsnavn, herredsnummer, sognenavn, sogneid, dokumentsamling, titel
limit integer(int32) false Sidestørrelse, dvs. hvor mange poster pr. side
offset integer(int32) false Offset, dvs. fra hvilken post

ArketypeDto

{
 "arketype": "string",
 "arkenavn": "string",
 "kortvaerker": [
  "string"
 ]
}

Properties

Name Type Required Description
arketype string false Kortets arketype.
arkenavn string false Kortgruppe.
kortvaerker [string] false Liste af logiske samlinger af skannede kort som tilhører arketypen.

DAWA - Generelt om Web API'et

Nyttig viden om DAWA-API'et som gælder på tværs af ressourcer.

Bemærk, at DAWA udfases. Du kan følge med i udfasningsplanerne her: https://dataforsyningen.dk/data/4924

Baseadresse

Som DAWA's baseadresse bør anvendes https://api.dataforsyningen.dk.

Dataformater

Alle typer data kan returneres i følgende formater:

JSON, Default

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?postnr=8830&vejnavn=Bakkevej

Unden ekstra parameter retuneres svaret som JSON.

JSONP

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?postnr=8830&vejnavn=Bakkevej&callback=cbFun

Ved brug af parameteren callback=cbFun retuneres svaret som JSONP.

NDJSON

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?postnr=8830&vejnavn=Bakkevej&ndjson

Ved brug af parameteren ndjson retuneres svaret som NPJSON.

CSV

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?postnr=8830&vejnavn=Bakkevej&format=csv

Ved brug af parameteren format=csv retuneres svaret som comma-separated values.

GeoJSON

https://api.dataforsyningen.dk/kommuner/0101?format=geojson

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?postnr=8830&vejnavn=Bakkevej&format=geojson

Derudover understøttes også GeoJSON for de entiteter hvor det giver mening ved at bruge parameteren format=geojson

https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker?navn=Borgergade&format=geojsonz

Vejstykker og adgangsadresser supporterer endvidere GeoJSON med højdeangivelse (z-koordinatet). Hvis man ønsker dette anvendes format=geojsonz.

Svar-strukturer

DAWA giver mulighed for at vælge om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON og flad for GeoJSON. Struktur parameteren anvendes til at angive valget.

https://api.dataforsyningen.dk/kommuner/0101?struktur=flad

For at hente JSON i en flad struktur anvendes struktur=flad:

https://api.dataforsyningen.dk/kommuner/0101?struktur=nestet&format=geojson

For at hente GeoJSON med en nestet properties struktur anvendes struktur=nestet:

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser?struktur=mini&per_side=10

Nogle ressourcer understøtter også en særlig mini-struktur, som indeholder de vigtigste felter. Det gælder eksempelvis adgangsadresser:

Download i browser

https://api.dataforsyningen.dk/kommuner?format=csv&download

Parameteren download tilføjer en Content-Disposition header til svaret, som får en browser til at gemme svaret som en fil fremfor at vise den:

https://api.dataforsyningen.dk/kommuner?format=csv&download=filnavn.csv

Filnavnet, som browseren benytter kan konfigureres ved at angive en værdi for download parameteren:

Parametervalidering

https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser?regionkode=1084&valider

DAWA accepterer som udgangspunkt ukendte parametre. Derfor returneres ikke nogen fejl, hvis klienten ved en vejl anvender et forkert navn til en parameter. Tilføj parameteren "valider" for at modtage en fejl hvis der anvendes ukendte parametre.

Tidsformat

Tidspunkter returneres i to forskellige formater, som begge er specificeret i "Date and Time on the Internet: Timestamps". Det drejer sig om "Coordinated Universal Time (UTC)" og "Unqualified Local Time". Vi havde foretrukket ét format, nemlig UTC, men da det ikke er alle vore datakilder, som kan leverer dette, har vi været nød til anvende to. UTC har formen: 2000-02-05T12:00:00.000Z. Unqualified Local Time har formen: 2009-02-11T09:56:50.000.

Tekstsøgning

Det er muligt at foretage en tekstsøgning i mange af de datatyper, som DAWA udstiller. Til dette anvendes query-parameteren q. For tekstsøgning gælder følgende:

Eksempler

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?q=Lilledal 1

https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne?q=vibor*

https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne?q=vibor*&kommunekode=751

Autocomplete

DAWA udstiller API'er til autocomplete af de fleste entiteter. Autocomplete har samme egenskaber som tekstsøgninger beskrevet ovenfor, med følgende forskelle:

Der tilføjes automatisk et wildcard til det sidste ord i søgningen, med mindre det sidste tegn i søgestrengen er et mellemrum Autocomplete returnerer en liste af simple forslag. Hvert forslag indeholder et 'tekst' felt, som beskriver forslaget, samt et objekt med oplysninger der identificerer forslaget. Der returneres som udgangspunkt 20 resultater. Ønskes et andet antal anvendes per_side parameteren. Der understøttes kun formaterne json, jsonp og ndjson. CSV er ikke understøttet. For adgangsadresser og adresser tilbyder DAWA også et "kombineret autocomplete API" med tilhørende javacript klientbibliotek, som giver en bedre brugeroplevelse til adresseindtastning.

Eksempler

https://api.dataforsyningen.dk/adresser/autocomplete?q=Lilledal 1

https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne/autocomplete?q=vibor

https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne/autocomplete?q=vibor&kommunekode=751

Versionering

DAWA ændres med tiden pga. nye ønsker, fejlrettelser, nye data, ændring af de bagvedliggende data osv. Vi ønsker af flere grunde ikke at have flere versioner af DAWA i drift samtidigt. Vi ønsker heller ikke, at de klientprogrammer, som anvender DAWA, holder op med at fungere, når DAWA opdateres. For at undgå for mange forskellige versioner af DAWA og undgå at klientprogrammer fejler, når DAWA opdateres, overholder vi følgende verioneringsprincipper:

Hvis en opdatering af DAWA ikke kan overholde ovenstående principper etableres en ny version, som i en periode driftes samtidig med den tidligere version. Nedlæggelse af aktuel version med information om skift til ny version varsles 1 år før.

Det er vigtigt, at de klientprogrammer, som anvender DAWA, er robuste over for de ændringer af API'et, som er tilladt i forhold til ovenstående principper. Det, der ofte skaber de største problemer, er nye dataelementer i en datastruktur. Her er det vigtigt at vælge de teknikker, som kan håndtere dette. Klientprogrammer skal kunne håndterer nye name/value par i JSON. Nye kolonner i CSV. Hvis Klientprogrammerne er robuste over for det, vil de fejlfrit kunne fungere når DAWA opdateres indenfor en version.

Kompression

Hvis den anvendte netværksforbindelse er langsom (lille båndbredde) og den datamængde der ønskes fra DAWA er stor, kan klientapplikationen anmode om at svaret (response) komprimeres. Dette gøres ved at indsætte følgende http header i requestet.

Accept-Encoding: gzip, deflate

Herved reduceres størrelsen af et typisk response med ca. 90%.

Cross Origin Resource Sharing

Alle GET svar fra DAWA indeholder en CORS header der tillader cross-site requests:

Access-Control-Allow-Origin: *

Dette muliggør cross-site requests direkte til DAWA.

Caching

Som udgangspunkt caches svar fra DAWA i 24 timer, dvs. at de data der returneres fra DAWA kan være op til 24 timer gamle. Ønskes der helt friske data tilføjes query parameteren cache=no-cache.

Paginering

Det er ikke altid formålstjenligt at hele resultet returneres på en gang. Til tider er fordelagtigt at opdele resultatet i mindre bidder. Det kaldes paginering - opdeling i sider. Det gøres ved at angive en sidestørrelse (per_side) samt et sidenummer (side) i requestet.

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?sogn=7060&side=3&per_side=24

Grøndal sogn request returnerer side 3 med en sidestørrelse på 24 adresser per side.

Af tekniske årsager er det ikke muligt at understøtte paginering i det fulde adressesæt. P.t. er det muligt at paginere i de første 400.000 adresser. Denne grænse kan blive reduceret yderligere. Såfremt man ønsker at få adressesættet delt op i flere mindre dele og hente hver enkelt del i en separat HTTP forespørgsel, så anbefales det, at hente listen af sogne først, og dernæst hente adresserne for hvert sogn.

Fejlhåndtering

Følger "Problem Details for HTTP APIs"

{
"type": "ResourceNotFoundError",
"title": "The resource was not found",
"details": {
"id": "0254b942-f3ac-4969-a963-d2c4ed9ab943"
}
}

Eksempel på returneret fejlbeskrivelse:

Formatering

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?sogn=7060&vejnavn=Hvidkildevej&noformat

Web API'ets svar i JSON er formateret. Hvis formatering af f.eks. performancegrunde ikke ønskes, så kan parameteren noformat anvendes, som vist i eksemplet:

Flerværdisøgning

En række parametre understøtter flerværdisøgning, hvor søgeværdierne er adskilt vha. pipe ('|'). Se hvilke parametre som understøtter flerværdisøgning i dokumentationen for de specifikke API'er.

'https://api.dataforsyningen.dk/adresser?kommunekode=0101|0147&husnr=177'

Hvis man f.eks. ønsker alle adresser med husnummmer 177 i både Københavns og Frederiksberg kommune gøres det på følgende måde:

Søgning efter ingen værdi

En række parametre understøtter søgning med match på ingen værdi. Se hvilke parametre som understøtter søgning efter ingen værdi i dokumentationen for de specifikke API'er.

Søgning angives som en normal query parameter, men med den tomme streng som værdi.

https://api.dataforsyningen.dk/adresser?vejnavn=Gammel%20Kongevej&husnr=177&etage=

Hvis man f.eks. ønsker alle adresser på Gammel Kongevej 177 der ikke har angivet en etage gøres det følgende måde:

DAWA - Danmarks Adressers Web API v1.0.0

Scroll down for code samples, example requests and responses. Select a language for code samples from the tabs above or the mobile navigation menu.

Base URLs:

Default

get__adgangsadresser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /adgangsadresser

Søg efter adresser. Returnerer de adresser som opfylder kriteriet. Med mindre der er behov for felter som kun er med i den fulde adressestruktur anbefaler vi at, man tilføjer parameteren struktur=mini, da dette vil resultere i bedre performance.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
status query integer false Find adresser med den angivne status. "1" angiver en endelig adresse og "3" angiver en foreløbig adresse". Adresser med status "2" eller "4" er ikke med i DAWA.
vejkode query integer false Vejkoden. 4 cifre.
vejnavn query string false Vejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver.
husnr query string false Husnummer. Max 3 cifre eventuelt med et efterfølgende bogstav.
supplerendebynavn query string false Det supplerende bynavn.
postnr query integer false Postnummer. 4 cifre.
kommunekode query integer false Kommunekoden for den kommune som adressen skal ligge på. 4 cifre.
regionskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor regionen angivet ved regionkoden.
sognekode query integer false Find de adresser som ligger indenfor sognet angivet ved sognkoden.
retskredskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor retskredsen angivet ved retskredskoden.
politikredskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor politikredsen angivet ved politikredskoden.
opstillingskredskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor opstillingskredsen angivet ved opstillingskredskoden.
esrejendomsnr query integer false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Indtil 7 cifre. Søger på esrejendomsnummeret for det tilknyttede jordstykke.
nøjagtighed query string false Find adresser hvor adgangspunktet har en den angivne nøjagtighed. Mulige værdier er "A", "B" og "U"
stedid query string false Find de adresser som ligger indenfor stedet med den angivne ID
stednavnid query string false Deprecated, anvend stedid parameteren i stedet. Find de adresser som ligger indenfor stedet med den angivne ID
bebyggelsesid query string false Find de adresser som ligger indenfor bebyggelsen med den angivne ID
bebyggelsestype query string false Find de adresser som ligger en bebyggelse af den angivne type. Mulige værdier: "by", "bydel", "spredtBebyggelse", "sommerhusområde", "sommerhusområdedel", "industriområde", "kolonihave", "storby".
ejerlavkode query integer false Koden på det matrikulære ejerlav som adressen skal ligge på.
matrikelnr query string false Matrikelnummer. Unikt indenfor et ejerlav.
afstemningsområdenummer query integer false Find de adresser som ligger i et afstemningsområde med det angivne nummer. Kombineres som regel med kommunekodeparameteren.
storkredsnummer query integer false Find de adresser som ligger storkredsen med det angivne nummer.
valglandsdelsbogstav query string false Find de adresser som ligger i den angivne valglandsdel.
zone query string false Adressens zonestatus. Mulige værdier: "Byzone", "Sommerhusområde" eller "Landzone"
zonekode query integer false Heltalskoden for den zone som adressen skal ligge i. Mulige værdier er 1 for byzone, 2 for landzone og 3 for sommerhusområde.
adgangspunktid query string false Find adressen med det angivne adgangspunkt ID
vejpunkt_id query string false Find adressen med det angivne vejpunkt ID
navngivenvej_id query string false Find adresser på den navngivne vej med det angivne ID
landsdelsnuts3 query string false Find adresser i landsdelen med den angivne NUTS3 kode.
husnrfra query string false Returner kun adresser hvor husnr er større eller lig det angivne.
husnrtil query string false Returner kun adresser hvor husnr er mindre eller lig det angivne. Bemærk, at hvis der angives f.eks. husnrtil=20, så er 20A ikke med i resultatet.
medtagugyldige query string false Medtag ugyldige adresser i svaret (adresser uden vejnavn, postnummer eller husnummer).
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte eller henlagte adresser i svaret.
q query string false Søgetekst. Der søges i vejnavn, husnr, supplerende bynavn, postnr og postnummerets navn. Alle ord i søgeteksten skal matche adgangsadressen.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Angiver om der ønskes en fuld svarstruktur (nestet), en flad svarstruktur (flad) eller en reduceret svarstruktur (mini). Mulige værdier: "nestet", "flad" eller "mini". For JSON er default "nestet", og for CSV og GeoJSON er default "flad". Det anbefales at benytte mini-formatet hvis der ikke er behov for den fulde struktur, da dette vil give bedre svartider.
polygon query string false Find de adresser, som ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de adresser, som ligger indenfor den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
stednavnafstand query number false Deprecated, anvend stedafstand parameteren i stedet. Anvendes sammen med stedid. Find de adresser, hvor afstanden til stedet angivet ved stedid er mindre end den angivne værdi. Afstanden angives i meter.
stedafstand query number false Anvendes sammen med stedid. Find de adresser, hvor afstanden til stedet angivet ved stedid er mindre end den angivne værdi. Afstanden angives i meter.
kvh query string false KVH-nøgle. 12 tegn bestående af 4 cifre der repræsenterer kommunekode, 4 cifre der repræsenterer vejkode efterfulgt af 4 tegn der repræsenter husnr. Se databeskrivelse.
geometri query string false Hvis GeoJSON formatet anvendes, angiver parameteren om det er adgangspunktet eller vejpunktet der anvendes. Mulige værdier: "adgangspunkt" eller "vejpunkt"
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

q: Søgetekst. Der søges i vejnavn, husnr, supplerende bynavn, postnr og postnummerets navn. Alle ord i søgeteksten skal matche adgangsadressen. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren. Parameteren "fuzzy" kan tilføjes for at lave fuzzy søgning. Hvis behovet er at fremsøge en enkelt adresse ud fra en adressetekst, så vil det i de fleste tilfælde være bedre at benytte datavask API'et.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__adgangsadresser_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /adgangsadresser/autocomplete

Autocomplete af adgangsadresser. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete. DAWA tilbyder en kombineret autocomplete, som giver en bedre brugeroplevelse end autocomplete direkte i adgangsadresser.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
status query integer false Find adresser med den angivne status. "1" angiver en endelig adresse og "3" angiver en foreløbig adresse". Adresser med status "2" eller "4" er ikke med i DAWA.
vejkode query integer false Vejkoden. 4 cifre.
vejnavn query string false Vejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver.
husnr query string false Husnummer. Max 3 cifre eventuelt med et efterfølgende bogstav.
supplerendebynavn query string false Det supplerende bynavn.
postnr query integer false Postnummer. 4 cifre.
kommunekode query integer false Kommunekoden for den kommune som adressen skal ligge på. 4 cifre.
regionskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor regionen angivet ved regionkoden.
sognekode query integer false Find de adresser som ligger indenfor sognet angivet ved sognkoden.
retskredskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor retskredsen angivet ved retskredskoden.
politikredskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor politikredsen angivet ved politikredskoden.
opstillingskredskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor opstillingskredsen angivet ved opstillingskredskoden.
esrejendomsnr query integer false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Indtil 7 cifre. Søger på esrejendomsnummeret for det tilknyttede jordstykke.
nøjagtighed query string false Find adresser hvor adgangspunktet har en den angivne nøjagtighed. Mulige værdier er "A", "B" og "U"
stedid query string false Find de adresser som ligger indenfor stedet med den angivne ID
stednavnid query string false Deprecated, anvend stedid parameteren i stedet. Find de adresser som ligger indenfor stedet med den angivne ID
bebyggelsesid query string false Find de adresser som ligger indenfor bebyggelsen med den angivne ID
bebyggelsestype query string false Find de adresser som ligger en bebyggelse af den angivne type. Mulige værdier: "by", "bydel", "spredtBebyggelse", "sommerhusområde", "sommerhusområdedel", "industriområde", "kolonihave", "storby".
ejerlavkode query integer false Koden på det matrikulære ejerlav som adressen skal ligge på.
matrikelnr query string false Matrikelnummer. Unikt indenfor et ejerlav.
afstemningsområdenummer query integer false Find de adresser som ligger i et afstemningsområde med det angivne nummer. Kombineres som regel med kommunekodeparameteren.
storkredsnummer query integer false Find de adresser som ligger storkredsen med det angivne nummer.
valglandsdelsbogstav query string false Find de adresser som ligger i den angivne valglandsdel.
zone query string false Adressens zonestatus. Mulige værdier: "Byzone", "Sommerhusområde" eller "Landzone"
zonekode query integer false Heltalskoden for den zone som adressen skal ligge i. Mulige værdier er 1 for byzone, 2 for landzone og 3 for sommerhusområde.
adgangspunktid query string false Find adressen med det angivne adgangspunkt ID
vejpunkt_id query string false Find adressen med det angivne vejpunkt ID
navngivenvej_id query string false Find adresser på den navngivne vej med det angivne ID
landsdelsnuts3 query string false Find adresser i landsdelen med den angivne NUTS3 kode.
medtagugyldige query string false Medtag ugyldige adresser i svaret (adresser uden vejnavn, postnummer eller husnummer).
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte eller henlagte adresser i svaret.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
husnrfra query string false Returner kun adresser hvor husnr er større eller lig det angivne.
husnrtil query string false Returner kun adresser hvor husnr er mindre eller lig det angivne. Bemærk, at hvis der angives f.eks. husnrtil=20, så er 20A ikke med i resultatet.
polygon query string false Find de adresser, som ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de adresser, som ligger indenfor den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
stednavnafstand query number false Deprecated, anvend stedafstand parameteren i stedet. Anvendes sammen med stedid. Find de adresser, hvor afstanden til stedet angivet ved stedid er mindre end den angivne værdi. Afstanden angives i meter.
stedafstand query number false Anvendes sammen med stedid. Find de adresser, hvor afstanden til stedet angivet ved stedid er mindre end den angivne værdi. Afstanden angives i meter.
geometri query string false Hvis GeoJSON formatet anvendes, angiver parameteren om det er adgangspunktet eller vejpunktet der anvendes. Mulige værdier: "adgangspunkt" eller "vejpunkt"
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__adgangsadresser_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /adgangsadresser/reverse

Find den adresse, som ligger nærmest det angivne koordinat. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 med srid=25832 eller WGS84/geografisk med srid=4326. Default er WGS84.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Angiver om der ønskes en fuld svarstruktur (nestet), en flad svarstruktur (flad) eller en reduceret svarstruktur (mini). Mulige værdier: "nestet", "flad" eller "mini". For JSON er default "nestet", og for CSV og GeoJSON er default "flad". Det anbefales at benytte mini-formatet hvis der ikke er behov for den fulde struktur, da dette vil give bedre svartider.
medtagugyldige query string false Medtag ugyldige adresser i svaret (adresser uden vejnavn, postnummer eller husnummer).
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte eller henlagte adresser i svaret.
geometri query string false Hvis GeoJSON formatet anvendes, angiver parameteren om det er adgangspunktet eller vejpunktet der anvendes. Mulige værdier: "adgangspunkt" eller "vejpunkt"

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__adgangsadresser_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/adgangsadresser/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /adgangsadresser/{id}

Modtag adresse med id.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none
medtagugyldige query string false Medtag ugyldige adresser i svaret (adresser uden vejnavn, postnummer eller husnummer).
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte eller henlagte adresser i svaret.
srid query integer false none
struktur query string false Angiver om der ønskes en fuld svarstruktur (nestet), en flad svarstruktur (flad) eller en reduceret svarstruktur (mini). Mulige værdier: "nestet", "flad" eller "mini". For JSON er default "nestet", og for CSV og GeoJSON er default "flad". Det anbefales at benytte mini-formatet hvis der ikke er behov for den fulde struktur, da dette vil give bedre svartider.
geometri query string false Hvis GeoJSON formatet anvendes, angiver parameteren om det er adgangspunktet eller vejpunktet der anvendes. Mulige værdier: "adgangspunkt" eller "vejpunkt"
id path string true Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__adresser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/adresser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /adresser

Søg efter adresser. Returnerer de adresser som opfylder kriteriet. Med mindre der er behov for felter som kun er med i den fulde adressestruktur anbefaler vi at, man tilføjer parameteren struktur=mini, da dette vil resultere i bedre performance.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Adressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
status query integer false Find adresser med den angivne status. "1" angiver en endelig adresse og "3" angiver en foreløbig adresse". Adresser med status "2" eller "4" er ikke med i DAWA.
vejkode query integer false Vejkoden. 4 cifre.
vejnavn query string false Vejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver.
husnr query string false Husnummer. Max 3 cifre eventuelt med et efterfølgende bogstav.
supplerendebynavn query string false Det supplerende bynavn.
postnr query integer false Postnummer. 4 cifre.
kommunekode query integer false Kommunekoden for den kommune som adressen skal ligge på. 4 cifre.
regionskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor regionen angivet ved regionkoden.
sognekode query integer false Find de adresser som ligger indenfor sognet angivet ved sognkoden.
retskredskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor retskredsen angivet ved retskredskoden.
politikredskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor politikredsen angivet ved politikredskoden.
opstillingskredskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor opstillingskredsen angivet ved opstillingskredskoden.
esrejendomsnr query integer false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Indtil 7 cifre. Søger på esrejendomsnummeret for det tilknyttede jordstykke.
nøjagtighed query string false Find adresser hvor adgangspunktet har en den angivne nøjagtighed. Mulige værdier er "A", "B" og "U"
stedid query string false Find de adresser som ligger indenfor stedet med den angivne ID
stednavnid query string false Deprecated, anvend stedid parameteren i stedet. Find de adresser som ligger indenfor stedet med den angivne ID
bebyggelsesid query string false Find de adresser som ligger indenfor bebyggelsen med den angivne ID
bebyggelsestype query string false Find de adresser som ligger en bebyggelse af den angivne type. Mulige værdier: "by", "bydel", "spredtBebyggelse", "sommerhusområde", "sommerhusområdedel", "industriområde", "kolonihave", "storby".
ejerlavkode query integer false Koden på det matrikulære ejerlav som adressen skal ligge på.
matrikelnr query string false Matrikelnummer. Unikt indenfor et ejerlav.
afstemningsområdenummer query integer false Find de adresser som ligger i et afstemningsområde med det angivne nummer. Kombineres som regel med kommunekodeparameteren.
storkredsnummer query integer false Find de adresser som ligger storkredsen med det angivne nummer.
valglandsdelsbogstav query string false Find de adresser som ligger i den angivne valglandsdel.
zone query string false Adressens zonestatus. Mulige værdier: "Byzone", "Sommerhusområde" eller "Landzone"
zonekode query integer false Heltalskoden for den zone som adressen skal ligge i. Mulige værdier er 1 for byzone, 2 for landzone og 3 for sommerhusområde.
adgangspunktid query string false Find adressen med det angivne adgangspunkt ID
vejpunkt_id query string false Find adressen med det angivne vejpunkt ID
navngivenvej_id query string false Find adresser på den navngivne vej med det angivne ID
landsdelsnuts3 query string false Find adresser i landsdelen med den angivne NUTS3 kode.
etage query string false Etagebetegnelse. Hvis værdi angivet kan den antage følgende værdier: tal fra 1 til 99, st, kl, k2 op til k9.
dør query string false Dørbetegnelse. Tal fra 1 til 9999, små bogstaver samt tegnene / og -.
adgangsadresseid query string false Id på den til adressen tilknyttede adgangsadresse. UUID.
husnrfra query string false Returner kun adresser hvor husnr er større eller lig det angivne.
husnrtil query string false Returner kun adresser hvor husnr er mindre eller lig det angivne. Bemærk, at hvis der angives f.eks. husnrtil=20, så er 20A ikke med i resultatet.
medtagugyldige query string false Medtag ugyldige adresser i svaret (adresser uden vejnavn, postnummer eller husnummer).
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte eller henlagte adresser i svaret.
q query string false Søgetekst. Der søges i vejnavn, husnr, etage, dør, supplerende bynavn, postnr og postnummerets navn. Alle ord i søgeteksten skal matche adressebetegnelsen.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Angiver om der ønskes en fuld svarstruktur (nestet), en flad svarstruktur (flad) eller en reduceret svarstruktur (mini). Mulige værdier: "nestet", "flad" eller "mini". For JSON er default "nestet", og for CSV og GeoJSON er default "flad". Det anbefales at benytte mini-formatet hvis der ikke er behov for den fulde struktur, da dette vil give bedre svartider.
polygon query string false Find de adresser, som ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de adresser, som ligger indenfor den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
kvhx query string false KVHX-nøgle. 19 tegn bestående af 4 cifre der repræsenterer kommunekode, 4 cifre der repræsenterer vejkode, 4 tegn der repræsenter husnr, 3 tegn der repræsenterer etage og 4 tegn der repræsenter dør. Se databeskrivelse.
geometri query string false Hvis GeoJSON formatet anvendes, angiver parameteren om det er adgangspunktet eller vejpunktet der anvendes. Mulige værdier: "adgangspunkt" eller "vejpunkt"
stednavnafstand query number false Deprecated, anvend stedafstand parameteren i stedet. Anvendes sammen med stedid. Find de adresser, hvor afstanden til stedet angivet ved stedid er mindre end den angivne værdi. Afstanden angives i meter.
stedafstand query number false Anvendes sammen med stedid. Find de adresser, hvor afstanden til stedet angivet ved stedid er mindre end den angivne værdi. Afstanden angives i meter.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

q: Søgetekst. Der søges i vejnavn, husnr, etage, dør, supplerende bynavn, postnr og postnummerets navn. Alle ord i søgeteksten skal matche adressebetegnelsen. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren. Parameteren "fuzzy" kan tilføjes for at lave fuzzy søgning. Hvis behovet er at fremsøge en enkelt adresse ud fra en adressetekst, så vil det i de fleste tilfælde være bedre at benytte datavask API'et.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__adresser_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/adresser/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /adresser/autocomplete

Autocomplete af adresser. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete. DAWA tilbyder en kombineret autocomplete, som giver en bedre brugeroplevelse end autocomplete direkte i adresser.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Adressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
status query integer false Find adresser med den angivne status. "1" angiver en endelig adresse og "3" angiver en foreløbig adresse". Adresser med status "2" eller "4" er ikke med i DAWA.
vejkode query integer false Vejkoden. 4 cifre.
vejnavn query string false Vejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver.
husnr query string false Husnummer. Max 3 cifre eventuelt med et efterfølgende bogstav.
supplerendebynavn query string false Det supplerende bynavn.
postnr query integer false Postnummer. 4 cifre.
kommunekode query integer false Kommunekoden for den kommune som adressen skal ligge på. 4 cifre.
regionskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor regionen angivet ved regionkoden.
sognekode query integer false Find de adresser som ligger indenfor sognet angivet ved sognkoden.
retskredskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor retskredsen angivet ved retskredskoden.
politikredskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor politikredsen angivet ved politikredskoden.
opstillingskredskode query integer false Find de adresser som ligger indenfor opstillingskredsen angivet ved opstillingskredskoden.
esrejendomsnr query integer false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Indtil 7 cifre. Søger på esrejendomsnummeret for det tilknyttede jordstykke.
nøjagtighed query string false Find adresser hvor adgangspunktet har en den angivne nøjagtighed. Mulige værdier er "A", "B" og "U"
stedid query string false Find de adresser som ligger indenfor stedet med den angivne ID
stednavnid query string false Deprecated, anvend stedid parameteren i stedet. Find de adresser som ligger indenfor stedet med den angivne ID
bebyggelsesid query string false Find de adresser som ligger indenfor bebyggelsen med den angivne ID
bebyggelsestype query string false Find de adresser som ligger en bebyggelse af den angivne type. Mulige værdier: "by", "bydel", "spredtBebyggelse", "sommerhusområde", "sommerhusområdedel", "industriområde", "kolonihave", "storby".
ejerlavkode query integer false Koden på det matrikulære ejerlav som adressen skal ligge på.
matrikelnr query string false Matrikelnummer. Unikt indenfor et ejerlav.
afstemningsområdenummer query integer false Find de adresser som ligger i et afstemningsområde med det angivne nummer. Kombineres som regel med kommunekodeparameteren.
storkredsnummer query integer false Find de adresser som ligger storkredsen med det angivne nummer.
valglandsdelsbogstav query string false Find de adresser som ligger i den angivne valglandsdel.
zone query string false Adressens zonestatus. Mulige værdier: "Byzone", "Sommerhusområde" eller "Landzone"
zonekode query integer false Heltalskoden for den zone som adressen skal ligge i. Mulige værdier er 1 for byzone, 2 for landzone og 3 for sommerhusområde.
adgangspunktid query string false Find adressen med det angivne adgangspunkt ID
vejpunkt_id query string false Find adressen med det angivne vejpunkt ID
navngivenvej_id query string false Find adresser på den navngivne vej med det angivne ID
landsdelsnuts3 query string false Find adresser i landsdelen med den angivne NUTS3 kode.
etage query string false Etagebetegnelse. Hvis værdi angivet kan den antage følgende værdier: tal fra 1 til 99, st, kl, k2 op til k9.
dør query string false Dørbetegnelse. Tal fra 1 til 9999, små bogstaver samt tegnene / og -.
adgangsadresseid query string false Id på den til adressen tilknyttede adgangsadresse. UUID.
husnrfra query string false Returner kun adresser hvor husnr er større eller lig det angivne.
husnrtil query string false Returner kun adresser hvor husnr er mindre eller lig det angivne. Bemærk, at hvis der angives f.eks. husnrtil=20, så er 20A ikke med i resultatet.
medtagugyldige query string false Medtag ugyldige adresser i svaret (adresser uden vejnavn, postnummer eller husnummer).
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte eller henlagte adresser i svaret.
polygon query string false Find de adresser, som ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de adresser, som ligger indenfor den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
stednavnafstand query number false Deprecated, anvend stedafstand parameteren i stedet. Anvendes sammen med stedid. Find de adresser, hvor afstanden til stedet angivet ved stedid er mindre end den angivne værdi. Afstanden angives i meter.
stedafstand query number false Anvendes sammen med stedid. Find de adresser, hvor afstanden til stedet angivet ved stedid er mindre end den angivne værdi. Afstanden angives i meter.
geometri query string false Hvis GeoJSON formatet anvendes, angiver parameteren om det er adgangspunktet eller vejpunktet der anvendes. Mulige værdier: "adgangspunkt" eller "vejpunkt"
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__adresser_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/adresser/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /adresser/{id}

Modtag adresse med id.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none
medtagugyldige query string false Medtag ugyldige adresser i svaret (adresser uden vejnavn, postnummer eller husnummer).
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte eller henlagte adresser i svaret.
srid query integer false none
struktur query string false Angiver om der ønskes en fuld svarstruktur (nestet), en flad svarstruktur (flad) eller en reduceret svarstruktur (mini). Mulige værdier: "nestet", "flad" eller "mini". For JSON er default "nestet", og for CSV og GeoJSON er default "flad". Det anbefales at benytte mini-formatet hvis der ikke er behov for den fulde struktur, da dette vil give bedre svartider.
geometri query string false Hvis GeoJSON formatet anvendes, angiver parameteren om det er adgangspunktet eller vejpunktet der anvendes. Mulige værdier: "adgangspunkt" eller "vejpunkt"
id path string true Adressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__datavask_adgangsadresser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/datavask/adgangsadresser?betegnelse=string HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /datavask/adgangsadresser

Datavask af adgangsadresse. Servicen modtager en adressebetegnelse og svarer med 1 eller flere adgangsadresser, som bedst matcher svaret. Endvidere er der en angivelse af hvor godt de fundne adgangsadresser matcher adressebetegnelsen.

Parameters

Name In Type Required Description
betegnelse query string true Adressebetegnelsen for den adgangsadresse som ønskes vasket, f.eks. "Rentemestervej 8, 2400 København". Adressebetegnelsen kan leveres med eller uden supplerende bynavn.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__datavask_adresser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/datavask/adresser?betegnelse=string HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /datavask/adresser

Datavask af adresse. Servicen modtager en adressebetegnelse og svarer med 1 eller flere adresser, som bedst matcher svaret. Endvidere er der en angivelse af hvor godt de fundne adresser matcher adressebetegnelsen.

Parameters

Name In Type Required Description
betegnelse query string true Adressebetegnelsen for den adresse som ønskes vasket, f.eks. "Augustenborggade 5, 5. 3, 8000 Aarhus C". Adressebetegnelsen kan leveres med eller uden supplerende bynavn.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__jordstykker

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/jordstykker HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /jordstykker

Søg efter jordstykker. Returnerer de jordstykker som opfyler søgekriterierne.

VIGTIGT: Der er udviklet en ny datamodel for matriklen, som er udstillet på Datafordeleren. DAWAs API er baseret en ældre datamodel, hvor data er konverteret tilbage fra den nye datamodel.

Parameters

Name In Type Required Description
ejerlavkode query integer false Find jordstykker tilhørende ejerlav med den angivne kode.
matrikelnr query string false Find jordstykker med det angivne matrikelnr.
kommunekode query integer false Find de jordstykker som ligger indenfor kommunen angivet ved kommunekoden.
sognekode query integer false Find de jordstykker som ligger indenfor sognet angivet ved sognkoden.
regionskode query integer false Find de jordstykker som ligger indenfor regionen angivet ved regionkoden.
retskredskode query integer false Find de jordstykker som ligger indenfor retskredsen angivet ved retskredskoden.
udvidet_esrejendomsnr query integer false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Find de jordstykker som er tilknyttet det angivne udvidede ESR ejendomsnummer (10 cifre)
esrejendomsnr query integer false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Find de jordstykker som er tilknyttet det angivne ESR ejendomsnummer.
sfeejendomsnr query string false Find de jordstykker som er tilknyttet det angivne SFE ejendomsnummer.
featureid query integer false Find jordstykker med den angivne featureid
moderjordstykke query integer false Find jordstykker, hvor moderjordstykket er jordstykket med det angivne featureid
bfenummer query integer false Find jordstykker med det angivne bfenummer
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de jordstykker, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de jordstykker, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
x query number false Find jordstykket for det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien. Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number false Find jordstykket for det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien. Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Tekstsøgning efter jordstykker. Der søges i matrikelnr, ejerlavnavn og ejerlavkode.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__jordstykker_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/jordstykker/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /jordstykker/autocomplete

Autocomplete af jordstykker.

Parameters

Name In Type Required Description
ejerlavkode query integer false Find jordstykker tilhørende ejerlav med den angivne kode.
matrikelnr query string false Find jordstykker med det angivne matrikelnr.
kommunekode query integer false Find de jordstykker som ligger indenfor kommunen angivet ved kommunekoden.
sognekode query integer false Find de jordstykker som ligger indenfor sognet angivet ved sognkoden.
regionskode query integer false Find de jordstykker som ligger indenfor regionen angivet ved regionkoden.
retskredskode query integer false Find de jordstykker som ligger indenfor retskredsen angivet ved retskredskoden.
udvidet_esrejendomsnr query integer false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Find de jordstykker som er tilknyttet det angivne udvidede ESR ejendomsnummer (10 cifre)
esrejendomsnr query integer false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Find de jordstykker som er tilknyttet det angivne ESR ejendomsnummer.
sfeejendomsnr query string false Find de jordstykker som er tilknyttet det angivne SFE ejendomsnummer.
featureid query integer false Find jordstykker med den angivne featureid
moderjordstykke query integer false Find jordstykker, hvor moderjordstykket er jordstykket med det angivne featureid
bfenummer query integer false Find jordstykker med det angivne bfenummer
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de jordstykker, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de jordstykker, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
q query string false Autocomplete-tekst efter jordstykker. Der søges i matrikelnr, ejerlavnavn og ejerlavkode.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__jordstykker_{ejerlavkode}_{matrikelnr}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/jordstykker/{ejerlavkode}/{matrikelnr} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /jordstykker/{ejerlavkode}/{matrikelnr}

Modtag jordstykket med den angivne ejerlavkode og matrikelnr

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
ejerlavkode path integer true Jordstykkets ejerlavkode.
matrikelnr path string true Jordstykkets matrikelnr.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__jordstykker_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/jordstykker/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /jordstykker/reverse

Modtage jordstykket for det punkt der angives med x- og y-parametrene

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__historik_adgangsadresser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/historik/adgangsadresser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /historik/adgangsadresser

ADVARSEL: Experimentelt API. Der vil ske ændringer i dette API uden varsel, som ikke er bagudkompatible. Hent historik for adgangsadresser. Det er kun historiske værdier for udvalgte felter, der er medtaget. Bemærk, at udgåede adgangsadresser (statuskode 2 og 4) også medtages i svaret. Historikken returneres som en array af JSON-objekter, hvor hvert objekt repræsenterer en adgangsadresses tilstand i den periode, der er angivet med virkningstart og virkningslut. Hvis tilstanden er den aktuelle tilstand har virkningslut værdien null.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Adgangsadressens unikke UUID
postnr query integer false Returner kun historiske adgangsadresser med det angivne postnummer
kommunekode query integer false Returner kun historiske adgangsadresser med den angivne kommunekode
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__historik_adresser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/historik/adresser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /historik/adresser

ADVARSEL: Experimentelt API. Der vil ske ændringer i dette API uden varsel, som ikke er bagudkompatible. Hent historik for adresser. Det er kun historiske værdier for udvalgte felter, der er medtaget. Bemærk, at udgåede adresser (statuskode 2 og 4) også medtages i svaret. Historikken returneres som en array af JSON-objekter, hvor hvert objekt repræsenterer en adresses tilstand i den periode, der er angivet med virkningstart og virkningslut. Hvis tilstanden er den aktuelle tilstand har virkningslut værdien null.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Adressens unikke UUID
postnr query integer false Returner kun historiske adresser med det angivne postnummer
kommunekode query integer false Returner kun historiske adresser med den angivne kommunekode
adgangsadresseid query string false Returner kun adresser på den angivne adgangsadresse
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__postnumre

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/postnumre HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /postnumre

Søg efter postnumre. Returnerer de postnumre som opfylder kriteriet. Bemærk, at DAGI ikke indeholder erhvervspostnumre (fx 1790 og 8245), og at disse derfor ikke kan fremsøges igennem DAWA.

Bemærk, at postnumrenes geografi som udgangspunkt også medtager havområder (https://vis.dataforsyningen.dk/postnumre), hvilket ikke er det der ønskes i de fleste tilfælde. Ønskes landafgrænsede postnumre tilføjes parameteren landpostnumre https://vis.dataforsyningen.dk/postnumre?landpostnumre).

Parameters

Name In Type Required Description
nr query integer false Postnummer. 4 cifre.
navn query string false Postnummernavn
kommunekode query integer false Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
q query string false Søgetekst. Der søges i postnummernavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche postnummernavnet. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
polygon query string false Find de postnumre, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de postnumre, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
stormodtagere query string false Hvis denne parameter er sat til 'true', vil stormodtager-postnumre medtages i resultatet. Default er false.
landpostnumre query string false Hvis denne parameter er sat vil den returnerede geometri for postnumre være afgrænset af kyster.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__postnumre_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/postnumre/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /postnumre/autocomplete

Autocomplete på postnumre. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
nr query integer false Postnummer. 4 cifre.
navn query string false Postnummernavn
kommunekode query integer false Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
stormodtagere query string false Hvis denne parameter er sat til 'true', vil stormodtager-postnumre medtages i resultatet. Default er false.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__postnumre_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/postnumre/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /postnumre/reverse

Modtage postnummeret for det punkt der angives med x- og y-parametrene

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
landpostnumre query string false Hvis denne parameter er sat vil den returnerede geometri for postnumre være afgrænset af kyster.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__postnumre_{nr}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/postnumre/{nr} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /postnumre/{nr}

Modtag postnummer med id.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
landpostnumre query string false Hvis denne parameter er sat vil den returnerede geometri for postnumre være afgrænset af kyster.
nr path integer true Postnummer. 4 cifre.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__regioner

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/regioner HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /regioner

Søg efter regioner. Returnerer de regioner der opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Regionens navn. Der er forskel på store og små bogstaver.
kode query integer false Regionens kode. 4 cifre.
nuts2 query string false Find region med den angivne NUTS2 kode. For mere information om NUTS, se Wikipedia.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de regioner, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de regioner, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Søgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
x query number false Reverse geocoding. Find regionen for det angivne koordinat.
y query number false Reverse geocoding. Find regionen for det angivne koordinat.' +
nærmeste query string false Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes regionen der
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

x: Reverse geocoding. Find regionen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

y: Reverse geocoding. Find regionen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

nærmeste: Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes regionen der ligger nærmest det angivne punkt.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__regioner_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/regioner/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /regioner/autocomplete

Autocomplete på regioner. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Regionens navn. Der er forskel på store og små bogstaver.
kode query integer false Regionens kode. 4 cifre.
nuts2 query string false Find region med den angivne NUTS2 kode. For mere information om NUTS, se Wikipedia.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__regioner_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/regioner/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /regioner/reverse

Modtag regionen for det angivne koordinat.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__regioner_{kode}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/regioner/{kode} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /regioner/{kode}

Modtag region med kode.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
kode path integer true Regionens kode. 4 cifre.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__kommuner

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/kommuner HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /kommuner

Søg efter kommuner. Returnerer de kommuner som opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Navnet på kommunen, f.eks. Aarhus
kode query integer false Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
regionskode query integer false Koden på den region, som kommunen er beliggende i
udenforkommuneinddeling query string false Anvend udenforkommuneinddeling=false for at begrænse søgningen til ægte kommuner.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de kommuner, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de kommuner, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Søgetekst. Der søges i kommunenavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche kommunenavnet. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
x query number false Reverse geocoding. Find kommunen for det angivne koordinat.
y query number false Reverse geocoding. Find kommunen for det angivne koordinat.' +
nærmeste query string false Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes kommunen der
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

x: Reverse geocoding. Find kommunen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

y: Reverse geocoding. Find kommunen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

nærmeste: Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes kommunen der ligger nærmest det angivne punkt.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__kommuner_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/kommuner/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /kommuner/autocomplete

Autocomplete på kommuner. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Navnet på kommunen, f.eks. Aarhus
kode query integer false Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
regionskode query integer false Koden på den region, som kommunen er beliggende i
udenforkommuneinddeling query string false Anvend udenforkommuneinddeling=false for at begrænse søgningen til ægte kommuner.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__kommuner_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/kommuner/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /kommuner/reverse

Modtage kommunen for det punkt der angives med x- og y-parametrene

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__kommuner_{kode}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/kommuner/{kode} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /kommuner/{kode}

Modtag kommune.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
kode path integer true Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__sogne

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/sogne HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /sogne

Søg efter sogne. Returnerer de sogne der opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Sognets navn. Der er forskel på store og små bogstaver.
kode query integer false Sognets kode. 4 cifre.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de sogne, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de sogne, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Søgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
x query number false Reverse geocoding. Find sognet for det angivne koordinat.
y query number false Reverse geocoding. Find sognet for det angivne koordinat.' +
nærmeste query string false Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes sognet der
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

x: Reverse geocoding. Find sognet for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

y: Reverse geocoding. Find sognet for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

nærmeste: Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes sognet der ligger nærmest det angivne punkt.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__sogne_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/sogne/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /sogne/autocomplete

Autocomplete på sogne. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Sognets navn. Der er forskel på store og små bogstaver.
kode query integer false Sognets kode. 4 cifre.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__sogne_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/sogne/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /sogne/reverse

Modtag sognet for det angivne koordinat.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__sogne_{kode}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/sogne/{kode} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /sogne/{kode}

Modtag sogn med kode.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
kode path integer true Sognets kode. 4 cifre.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__politikredse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/politikredse HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /politikredse

Søg efter politikredse. Returnerer de politikredse der opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Politikredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver.
kode query integer false Politikredsens kode. 4 cifre.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de politikredse, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de politikredse, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Søgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
x query number false Reverse geocoding. Find politikredsen for det angivne koordinat.
y query number false Reverse geocoding. Find politikredsen for det angivne koordinat.' +
nærmeste query string false Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes politikredsen der
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

x: Reverse geocoding. Find politikredsen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

y: Reverse geocoding. Find politikredsen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

nærmeste: Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes politikredsen der ligger nærmest det angivne punkt.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__politikredse_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/politikredse/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /politikredse/autocomplete

Autocomplete på politikredse. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Politikredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver.
kode query integer false Politikredsens kode. 4 cifre.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__politikredse_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/politikredse/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /politikredse/reverse

Modtag politikredsen for det angivne koordinat.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__politikredse_{kode}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/politikredse/{kode} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /politikredse/{kode}

Modtag politikreds med kode.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
kode path integer true Politikredsens kode. 4 cifre.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__retskredse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/retskredse HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /retskredse

Søg efter retskredse. Returnerer de retskredse der opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Retskredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver.
kode query integer false Retskredsens kode. 4 cifre.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de retskredse, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de retskredse, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Søgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
x query number false Reverse geocoding. Find retskredsen for det angivne koordinat.
y query number false Reverse geocoding. Find retskredsen for det angivne koordinat.' +
nærmeste query string false Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes retskredsen der
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

x: Reverse geocoding. Find retskredsen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

y: Reverse geocoding. Find retskredsen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

nærmeste: Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes retskredsen der ligger nærmest det angivne punkt.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__retskredse_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/retskredse/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /retskredse/autocomplete

Autocomplete på retskredse. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Retskredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver.
kode query integer false Retskredsens kode. 4 cifre.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__retskredse_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/retskredse/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /retskredse/reverse

Modtag retskredsen for det angivne koordinat.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__retskredse_{kode}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/retskredse/{kode} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /retskredse/{kode}

Modtag retskreds med kode.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
kode path integer true Retskredsens kode. 4 cifre.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__opstillingskredse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/opstillingskredse HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /opstillingskredse

Søg efter opstillingskredse. Returnerer de opstillingskredse der opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
dagi_id query integer false Find opstillingskredsen med det angivne DAGI ID.
nummer query integer false Find opstillingskredse med det angivne nummer. Nummeret er unikt indenfor en opstillingskreds.
kode query integer false Deprecated. Anvend parameteren nummer i stedet.
navn query string false Find opstillingskredsen med det angivne navn. Case-sensitiv.
kredskommunekode query integer false Find opstillingskredsene med den angivnekredskommune.
regionskode query integer false Find opstillingskredsene i regionen med den angivne regionskode.
storkredsnummer query integer false Find opstillingskredsene i den angivne storkreds.
valglandsdelsbogstav query string false Find opstillingskredsene i den angivne valglandsdel.
kommunekode query integer false Find opstillingskredse, hvor mindst et af afstemningsområderne i opstillingskredsen ligger i den angivne kommune.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de opstillingskredse, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de opstillingskredse, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Tekstsøgning. Der søges i nummer og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
x query number false Reverse geocoding. Find opstillingskredsen for det angivne koordinat.
y query number false Reverse geocoding. Find opstillingskredsen for det angivne koordinat.' +
nærmeste query string false Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes opstillingskredsen der
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

q: Tekstsøgning. Der søges i nummer og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.

x: Reverse geocoding. Find opstillingskredsen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

y: Reverse geocoding. Find opstillingskredsen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

nærmeste: Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes opstillingskredsen der ligger nærmest det angivne punkt.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__opstillingskredse_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/opstillingskredse/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /opstillingskredse/autocomplete

Autocomplete på opstillingskredse. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
dagi_id query integer false Find opstillingskredsen med det angivne DAGI ID.
nummer query integer false Find opstillingskredse med det angivne nummer. Nummeret er unikt indenfor en opstillingskreds.
kode query integer false Deprecated. Anvend parameteren nummer i stedet.
navn query string false Find opstillingskredsen med det angivne navn. Case-sensitiv.
kredskommunekode query integer false Find opstillingskredsene med den angivnekredskommune.
regionskode query integer false Find opstillingskredsene i regionen med den angivne regionskode.
storkredsnummer query integer false Find opstillingskredsene i den angivne storkreds.
valglandsdelsbogstav query string false Find opstillingskredsene i den angivne valglandsdel.
kommunekode query integer false Find opstillingskredse, hvor mindst et af afstemningsområderne i opstillingskredsen ligger i den angivne kommune.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__opstillingskredse_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/opstillingskredse/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /opstillingskredse/reverse

Modtag opstillingskredsen for det angivne koordinat.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__opstillingskredse_{kode}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/opstillingskredse/{kode} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /opstillingskredse/{kode}

Modtag opstillingskreds ud fra kommunekode og nummer

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
kode path integer true Opstillingskredsens nummer.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__valglandsdele

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/valglandsdele HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /valglandsdele

Søg efter valglandsdele. Returnerer de valglandsdele der opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Valglandsdelens navn. Der er forskel på store og små bogstaver.
bogstav query string false Valglandsdelens bogstav.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de valglandsdele, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de valglandsdele, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Søgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
x query number false Reverse geocoding. Find valglandsdelen for det angivne koordinat.
y query number false Reverse geocoding. Find valglandsdelen for det angivne koordinat.' +
nærmeste query string false Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes valglandsdelen der
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

x: Reverse geocoding. Find valglandsdelen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

y: Reverse geocoding. Find valglandsdelen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

nærmeste: Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes valglandsdelen der ligger nærmest det angivne punkt.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__valglandsdele_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/valglandsdele/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /valglandsdele/autocomplete

Autocomplete på valglandsdele. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Valglandsdelens navn. Der er forskel på store og små bogstaver.
bogstav query string false Valglandsdelens bogstav.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__valglandsdele_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/valglandsdele/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /valglandsdele/reverse

Modtag valglandsdelen for det angivne koordinat.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__valglandsdele_{bogstav}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/valglandsdele/{bogstav} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /valglandsdele/{bogstav}

Modtag valglandsdel ud fra bogstav.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
bogstav path string true Valglandsdelens bogstav.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__storkredse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/storkredse HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /storkredse

Søg efter storkredse. Returnerer de storkredse der opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Storkredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver.
nummer query integer false Storkredsens nummer.
valglandsdelsbogstav query string false Find storkredsene i den angivne valglandsdel.
regionskode query integer false Find storkredsene i regionen med den angivne regionskode.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de storkredse, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de storkredse, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Søgetekst. Der søges i kode og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
x query number false Reverse geocoding. Find storkredsen for det angivne koordinat.
y query number false Reverse geocoding. Find storkredsen for det angivne koordinat.' +
nærmeste query string false Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes storkredsen der
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

x: Reverse geocoding. Find storkredsen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

y: Reverse geocoding. Find storkredsen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

nærmeste: Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes storkredsen der ligger nærmest det angivne punkt.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__storkredse_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/storkredse/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /storkredse/autocomplete

Autocomplete på storkredse. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Storkredsens navn. Der er forskel på store og små bogstaver.
nummer query integer false Storkredsens nummer.
valglandsdelsbogstav query string false Find storkredsene i den angivne valglandsdel.
regionskode query integer false Find storkredsene i regionen med den angivne regionskode.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__storkredse_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/storkredse/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /storkredse/reverse

Modtag storkredsen for det angivne koordinat.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__storkredse_{nummer}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/storkredse/{nummer} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /storkredse/{nummer}

Modtag storkreds ud fra nummer.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
nummer path integer true Storkredsens nummer.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__afstemningsomraader

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/afstemningsomraader HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /afstemningsomraader

Søg efter afstemningsområder. Returnerer de afstemningsområder der opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
dagi_id query integer false Find afstemningsområdet med det angivne DAGI ID
kommunekode query integer false Find afstemningsområderne i kommunen med den angivne kommunekode
regionskode query integer false Find afstemningsområderne i regionen med den angivne regionskode
opstillingskredsnummer query integer false Find afstemningsområderne i opstillingskredsen med det angivne nummer.
nummer query integer false Find afstemningsområder med det angivne nummer. Nummeret er unikt indenfor en opstillingskreds.
navn query string false Find afstemningsområdet med det angivne navn. Case-sensitiv.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de afstemningsområder, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de afstemningsområder, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Tekstsøgning. Der søges i nummer og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
x query number false Reverse geocoding. Find afstemningsområdet for det angivne koordinat.
y query number false Reverse geocoding. Find afstemningsområdet for det angivne koordinat.' +
nærmeste query string false Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes afstemningsområdet der
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

q: Tekstsøgning. Der søges i nummer og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.

x: Reverse geocoding. Find afstemningsområdet for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

y: Reverse geocoding. Find afstemningsområdet for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

nærmeste: Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes afstemningsområdet der ligger nærmest det angivne punkt.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__afstemningsomraader_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/afstemningsomraader/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /afstemningsomraader/autocomplete

Autocomplete på afstemningsområder. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
dagi_id query integer false Find afstemningsområdet med det angivne DAGI ID
kommunekode query integer false Find afstemningsområderne i kommunen med den angivne kommunekode
regionskode query integer false Find afstemningsområderne i regionen med den angivne regionskode
opstillingskredsnummer query integer false Find afstemningsområderne i opstillingskredsen med det angivne nummer.
nummer query integer false Find afstemningsområder med det angivne nummer. Nummeret er unikt indenfor en opstillingskreds.
navn query string false Find afstemningsområdet med det angivne navn. Case-sensitiv.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__afstemningsomraader_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/afstemningsomraader/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /afstemningsomraader/reverse

Modtag afstemningsområdet for det angivne koordinat.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__afstemningsomraader_{kommunekode}_{nummer}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/afstemningsomraader/{kommunekode}/{nummer} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /afstemningsomraader/{kommunekode}/{nummer}

Modtag afstemningsområde ud fra kommunekode og nummer

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
kommunekode path integer true Afstemningsområdets kommunekode.
nummer path integer true Afstemningsområdets nummer indenfor kommunen.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__menighedsraadsafstemningsomraader

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/menighedsraadsafstemningsomraader HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /menighedsraadsafstemningsomraader

Søg efter menighedsrådsafstemningsområder. Returnerer de menighedsrådsafstemningsområder der opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
dagi_id query integer false Find menighedsrådsafstemningsområdet med det angivne DAGI ID
kommunekode query integer false Find menighedsrådsafstemningsområderne i den angivne kommune.
nummer query integer false Find menighedsrådsafstemningsområder med det angivne nummer.
sognekode query integer false Find menighedsrådsafstemningsområderne i sognet med den angivne sognekode
navn query string false Find afstemningsområdet med det angivne navn. Case-sensitiv.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de menighedsrådsafstemningsområder, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de menighedsrådsafstemningsområder, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Tekstsøgning. Der søges i nummer og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
x query number false Reverse geocoding. Find menighedsrådsafstemningsområdet for det angivne koordinat.
y query number false Reverse geocoding. Find menighedsrådsafstemningsområdet for det angivne koordinat.' +
nærmeste query string false Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes menighedsrådsafstemningsområdet der
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

q: Tekstsøgning. Der søges i nummer og navn. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.

x: Reverse geocoding. Find menighedsrådsafstemningsområdet for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

y: Reverse geocoding. Find menighedsrådsafstemningsområdet for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

nærmeste: Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes menighedsrådsafstemningsområdet der ligger nærmest det angivne punkt.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__menighedsraadsafstemningsomraader_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/menighedsraadsafstemningsomraader/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /menighedsraadsafstemningsomraader/autocomplete

Autocomplete på menighedsrådsafstemningsområder. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
dagi_id query integer false Find menighedsrådsafstemningsområdet med det angivne DAGI ID
kommunekode query integer false Find menighedsrådsafstemningsområderne i den angivne kommune.
nummer query integer false Find menighedsrådsafstemningsområder med det angivne nummer.
sognekode query integer false Find menighedsrådsafstemningsområderne i sognet med den angivne sognekode
navn query string false Find afstemningsområdet med det angivne navn. Case-sensitiv.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__menighedsraadsafstemningsomraader_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/menighedsraadsafstemningsomraader/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /menighedsraadsafstemningsomraader/reverse

Modtag menighedsrådsafstemningsområdet for det angivne koordinat.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__menighedsraadsafstemningsomraader_{kommunekode}_{nummer}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/menighedsraadsafstemningsomraader/{kommunekode}/{nummer} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /menighedsraadsafstemningsomraader/{kommunekode}/{nummer}

Modtag menighedsrådsafstemningsområde ud fra kommunekode og nummer

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
kommunekode path integer true Menighedsrådsafstemningsområdets kommunekode.
nummer path integer true Menighedsrådsfstemningsområdets nummer indenfor kommunen.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__supplerendebynavne2

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/supplerendebynavne2 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /supplerendebynavne2

Søg efter supplerende bynavne. Returnerer de supplerende bynavne, der opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
dagi_id query integer false Find det supplerende bynavn med det angivne DAGI ID
kommunekode query integer false Find de supplerende bynavne i den angivne kommune.
navn query string false Find det supplerende bynavn med det angivne navn. Case-sensitiv.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de supplerendebynavne, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de supplerendebynavne, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte supplerende bynavne. Bemærk, at nedlagte supplerende bynavne ikke har en geometri eller kommune tilknyttet.
q query string false Tekstsøgning. Der søges i navnet. Alle ord i søgeteksten skal matche.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
x query number false Reverse geocoding. Find det supplerende bynavn for det angivne koordinat.
y query number false Reverse geocoding. Find det supplerende bynavn for det angivne koordinat.' +
nærmeste query string false Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes det supplerende bynavn der
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

q: Tekstsøgning. Der søges i navnet. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.

x: Reverse geocoding. Find det supplerende bynavn for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

y: Reverse geocoding. Find det supplerende bynavn for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

nærmeste: Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes det supplerende bynavn der ligger nærmest det angivne punkt.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__supplerendebynavne2_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/supplerendebynavne2/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /supplerendebynavne2/autocomplete

Autocomplete på supplerendebynavne. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
dagi_id query integer false Find det supplerende bynavn med det angivne DAGI ID
kommunekode query integer false Find de supplerende bynavne i den angivne kommune.
navn query string false Find det supplerende bynavn med det angivne navn. Case-sensitiv.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte supplerende bynavne. Bemærk, at nedlagte supplerende bynavne ikke har en geometri eller kommune tilknyttet.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__supplerendebynavne2_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/supplerendebynavne2/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /supplerendebynavne2/reverse

Modtag det supplerende bynavn for det angivne koordinat.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__supplerendebynavne2_{dagi_id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/supplerendebynavne2/{dagi_id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /supplerendebynavne2/{dagi_id}

Modtag supplerende bynavn ud fra DAGI ID

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte supplerende bynavne. Bemærk, at nedlagte supplerende bynavne ikke har en geometri eller kommune tilknyttet.
dagi_id path integer true Det supplerende bynavns unikke DAGI ID.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__landsdele

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/landsdele HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /landsdele

Søg efter landsdele. Returnerer de landsdele, der opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
dagi_id query integer false Find landsdelen med det angivne DAGI ID
nuts3 query string false Find landsdelen med den angivne NUTS3 kode. For mere information om NUTS, se Wikipedia.
navn query string false Find landsdelen med det angivne navn. Case-sensitiv. Parameteren skal matche navnet præcist
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de landsdele, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de landsdele, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Tekstsøgning. Der søges i navnet. Alle ord i søgeteksten skal matche.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
x query number false Reverse geocoding. Find landsdelen for det angivne koordinat.
y query number false Reverse geocoding. Find landsdelen for det angivne koordinat.' +
nærmeste query string false Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes landsdelen der
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

q: Tekstsøgning. Der søges i navnet. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.

x: Reverse geocoding. Find landsdelen for det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

y: Reverse geocoding. Find landsdelen for det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

nærmeste: Hvis denne parameter angives, sammen med x og y parametrene findes landsdelen der ligger nærmest det angivne punkt.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__landsdele_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/landsdele/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /landsdele/autocomplete

Autocomplete på landsdele. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
dagi_id query integer false Find landsdelen med det angivne DAGI ID
nuts3 query string false Find landsdelen med den angivne NUTS3 kode. For mere information om NUTS, se Wikipedia.
navn query string false Find landsdelen med det angivne navn. Case-sensitiv. Parameteren skal matche navnet præcist
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__landsdele_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/landsdele/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /landsdele/reverse

Modtag landsdelen for det angivne koordinat.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__landsdele_{nuts3}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/landsdele/{nuts3} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /landsdele/{nuts3}

Modtag landsdel ud fra DAGI ID

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
nuts3 path string true Landsdelens unikke NUTS3 kode. For mere information om NUTS, se Wikipedia.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__supplerendebynavne

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/supplerendebynavne HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /supplerendebynavne

(DEPRECATED) Søg efter supplerende bynavne. Returnerer de supplerende bynavne som opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Navnet på det supplerende bynavn, f.eks. Holeby
kommunekode query integer false Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
postnr query integer false Postnummer. 4 cifre.
q query string false Søgetekst. Der søges i vejnavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche det supplerende bynavn. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__supplerendebynavne_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/supplerendebynavne/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /supplerendebynavne/autocomplete

(DEPRECATED) Autocomplete på supplerendebynavne. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Navnet på det supplerende bynavn, f.eks. Holeby
kommunekode query integer false Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
postnr query integer false Postnummer. 4 cifre.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__supplerendebynavne_{navn}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/supplerendebynavne/{navn} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /supplerendebynavne/{navn}

(DEPRECATED) Modtag supplerende bynavn.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none
navn path string true Navnet på det supplerende bynavn, f.eks. Holeby

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__vejnavne

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /vejnavne

Søg efter vejnavne. Returnerer de vejnavne som opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Vejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver.
postnr query integer false Postnummer. 4 cifre.
kommunekode query integer false Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. Af hensyn til bagudkompatibilitet påvirker parameteren også hvilke postnumre, der returneres for hvert vejnavn. Kun postnumre indenfor den angivne kommune medtages.
q query string false Søgetekst. Der søges i vejnavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche vejnavnet. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
polygon query string false Find de vejnavne, hvor vejens geometri overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de vejnavne, hvor vejens geometri overlapper cirklen angivet af koordinatet (x,y) og radius r.
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

cirkel: Find de vejnavne, hvor vejens geometri overlapper cirklen angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__vejnavne_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /vejnavne/autocomplete

Autocomplete på vejnavne. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
navn query string false Vejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver.
postnr query integer false Postnummer. 4 cifre.
kommunekode query integer false Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune. Af hensyn til bagudkompatibilitet påvirker parameteren også hvilke postnumre, der returneres for hvert vejnavn. Kun postnumre indenfor den angivne kommune medtages.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
polygon query string false Find de vejnavne, hvor vejens geometri overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de vejnavne, hvor vejens geometri overlapper cirklen angivet af koordinatet (x,y) og radius r.
srid query integer false none
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

cirkel: Find de vejnavne, hvor vejens geometri overlapper cirklen angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__vejnavne_{navn}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejnavne/{navn} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /vejnavne/{navn}

Søg efter vejnavne. Returnerer de vejnavne som opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
navn path string true Vejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__vejstykker

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /vejstykker

Søger efter vejstykker. Returnerer de vejstykker, som opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Vejstykkes unikke UUID.
navngivenvej_id query string false Find vejstykker for den navngivne vej
kode query integer false vejkode. 4 cifre.
kommunekode query integer false Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
navn query string false Vejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver. Der kan anvendes wildcard-søgning.
postnr query integer false Postnummer. 4 cifre.
q query string false Søgetekst. Der søges i vejnavnet og kommunenavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche vejstykket. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
polygon query string false Find de vejstykker, som overlapper med det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de vejstykker, som overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
regex query string false Find de vejstykker, som matcher det angivne regulære udtryk.
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte vejstykker i svaret.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__vejstykker_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /vejstykker/autocomplete

Autocomplete på vejstykker. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Vejstykkes unikke UUID.
navngivenvej_id query string false Find vejstykker for den navngivne vej
kode query integer false vejkode. 4 cifre.
kommunekode query integer false Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
navn query string false Vejnavn. Der skelnes mellem store og små bogstaver. Der kan anvendes wildcard-søgning.
postnr query integer false Postnummer. 4 cifre.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
polygon query string false Find de vejstykker, som overlapper med det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de vejstykker, som overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
srid query integer false none
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
regex query string false Find de vejstykker, som matcher det angivne regulære udtryk.
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte vejstykker i svaret.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__vejstykker_reverse

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker/reverse?x=0&y=0 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /vejstykker/reverse

Find det vejstykke, som ligger nærmest det angivne koordinat. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 med srid=25832 eller WGS84/geografisk med srid=4326. Default er WGS84.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
x query number true X koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number true Y koordinat. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__vejstykker_{kommunekode}_{kode}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker/{kommunekode}/{kode} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /vejstykker/{kommunekode}/{kode}

Opslag på enkelt vejstykke ud fra kommunekode og vejkode.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte vejstykker i svaret.
kode path integer true vejkode. 4 cifre.
kommunekode path integer true Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__vejstykker_{kommunekode}_{kode}_naboer

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejstykker/{kommunekode}/{kode}/naboer HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /vejstykker/{kommunekode}/{kode}/naboer

Find vejstykker i nærheden af et vejstykke

Parameters

Name In Type Required Description
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
afstand query number false Angiver maksimal afstand i meter. Default er 0, som finder de vejstykker, som støder helt op til vejstykket.
kode path integer true vejkode. 4 cifre.
kommunekode path integer true Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ejerlav

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ejerlav HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ejerlav

Søg efter ejerlav. Returnerer de ejerlav som opfylder kriteriet.

VIGTIGT: Der er udviklet en ny datamodel for matriklen, som er udstillet på Datafordeleren. DAWAs API er baseret en ældre datamodel, hvor data er konverteret tilbage fra den nye datamodel.

Parameters

Name In Type Required Description
kode query string false Ejerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
navn query string false Ejerlavets navn.
q query string false Søgetekst. Der søges i ejerlavsnavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche ejerlavsnavnet. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der returneres højst 1000 resultater ved anvendelse af parameteren.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
polygon query string false Find de ejerlav, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de ejerlav, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
x query number false Find ejerlavet for det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien. Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number false Find ejerlavet for det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien. Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ejerlav_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ejerlav/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ejerlav/autocomplete

Autocomplete på ejerlav. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
kode query string false Ejerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
navn query string false Ejerlavets navn.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
polygon query string false Find de ejerlav, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de ejerlav, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ejerlav_{kode}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ejerlav/{kode} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ejerlav/{kode}

Modtag ejerlav med angivet kode.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none
srid query integer false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
kode path integer true Ejerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__navngivneveje

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/navngivneveje HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /navngivneveje

Søger efter navngivne veje. Returnerer de navngivne veje, som opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Angiver id (UUID) for den navngivne vej
darstatus query string false Find navngivne veje med den angivne status. Mulige værdier "gældende", "foreløbig".
navn query string false Find de navngivne veje, som har det angivne navn. Navnet er case-sensitivt.
adresseringsnavn query string false Find de navngivne veje, som har det angivne adresseringsnavn. Navnet er case-sensitivt.
kommunekode query integer false Find de navngivne veje, som ligger i kommunen med den angivne kommunekode.
postnr query integer false Find de navngivne veje, som ligger i det angivne postnummer.
administrerendekommunekode query integer false Find de navngivne veje, som administreres af kommunen med den angivne kommunekode.
vejstykkeid query string false Find den navngivne vej som vejstykket med den angivne id er en del af
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
regex query string false Find de navngivne veje, som matcher det angivne regulære udtryk.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
geometri query string false Angiver hvilken geometri der returneres for GeoJSON format. Mulige værdier: "vejnavnelinje", "vejnavneområde", "begge". Default værdi
q query string false Søgetekst. Der søges i vejnavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche vejstykket, kan dog anvendes i kombination med fuzzy
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
polygon query string false Find de navngivne veje, som overlapper med det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de navngivne veje, som overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
x query number false Reverse geocoding. Find den navngivne vej som ligger nærmsest det angivne koordinat.
y query number false Reverse geocoding. Find den navngivne vej som ligger nærmsest det angivne koordinat.' +
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte veje i svaret.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

geometri: Angiver hvilken geometri der returneres for GeoJSON format. Mulige værdier: "vejnavnelinje", "vejnavneområde", "begge". Default værdi er "vejnavnelinje".

q: Søgetekst. Der søges i vejnavnet. Alle ord i søgeteksten skal matche vejstykket, kan dog anvendes i kombination med fuzzy parameteren. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

x: Reverse geocoding. Find den navngivne vej som ligger nærmsest det angivne koordinat. Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

y: Reverse geocoding. Find den navngivne vej som ligger nærmsest det angivne koordinat.' + 'Der benyttes det koordinatsystem, som er angivet i srid-parameteren (Default WGS84).

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__navngivneveje_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/navngivneveje/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /navngivneveje/autocomplete

Autocomplete på navngivne veje. Returnerer de navngivne veje, som opfylder kriteriet.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Angiver id (UUID) for den navngivne vej
darstatus query string false Find navngivne veje med den angivne status. Mulige værdier "gældende", "foreløbig".
navn query string false Find de navngivne veje, som har det angivne navn. Navnet er case-sensitivt.
adresseringsnavn query string false Find de navngivne veje, som har det angivne adresseringsnavn. Navnet er case-sensitivt.
kommunekode query integer false Find de navngivne veje, som ligger i kommunen med den angivne kommunekode.
postnr query integer false Find de navngivne veje, som ligger i det angivne postnummer.
administrerendekommunekode query integer false Find de navngivne veje, som administreres af kommunen med den angivne kommunekode.
vejstykkeid query string false Find den navngivne vej som vejstykket med den angivne id er en del af
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
srid query integer false none
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
regex query string false Find de navngivne veje, som matcher det angivne regulære udtryk.
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte veje i svaret.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__navngivneveje_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/navngivneveje/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /navngivneveje/{id}

Opslag på enkelt navngiven vej ud fra id.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
geometri query string false Angiver hvilken geometri der returneres for GeoJSON format. Mulige værdier: "vejnavnelinje", "vejnavneområde", "begge". Default værdi
medtagnedlagte query string false Medtag nedlagte veje i svaret.
id path string true Angiver id (UUID) for den navngivne vej

Detailed descriptions

geometri: Angiver hvilken geometri der returneres for GeoJSON format. Mulige værdier: "vejnavnelinje", "vejnavneområde", "begge". Default værdi er "vejnavnelinje".

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__navngivneveje_{id}_naboer

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/navngivneveje/{id}/naboer HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /navngivneveje/{id}/naboer

Find navngivne veje i nærheden af en navngven vej

Parameters

Name In Type Required Description
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
afstand query number false Angiver maksimal afstand i meter. Default er 0, som finder de navngivne veje, som støder helt op til den navngivne vej.
id path string true Angiver id (UUID) for den navngivne vej

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_adgangsadresser_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/adgangsadresser/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/adgangsadresser/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for adgangsadresser.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_adresser_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/adresser/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/adresser/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for adresser.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Adressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_ejerlav_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/ejerlav/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/ejerlav/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for ejerlav.

Parameters

Name In Type Required Description
kode query integer false Ejerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_jordstykketilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/jordstykketilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/jordstykketilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for jordstykketilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
ejerlavkode query integer false Jordstykkets ejerlavkode.
matrikelnr query string false Jordstykkets matrikelnr.
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_postnumre_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/postnumre/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/postnumre/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for postnumre.

Parameters

Name In Type Required Description
nr query integer false Postnummer. 4 cifre.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_stednavntilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/stednavntilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/stednavntilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for stednavntilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
stednavn_id query string false Stednavnets ID
adgangsadresse_id query string false Adgangsadressens ID
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_vejstykker_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/vejstykker/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/vejstykker/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for vejstykker.

Parameters

Name In Type Required Description
kommunekode query integer false Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
kode query integer false vejkode. 4 cifre.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_vejstykkepostnummerrelationer_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/vejstykkepostnummerrelationer/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/vejstykkepostnummerrelationer/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for vejstykkepostnummerrelationer.

Parameters

Name In Type Required Description
kommunekode query integer false Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
vejkode query integer false vejkode. 4 cifre.
postnr query integer false Postnummer. 4 cifre.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_regionstilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/regionstilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/regionstilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for regionstilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
regionskode query string false Regionens myndighedskode. Er unik for hver region. 4 cifre.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_kommunetilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/kommunetilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/kommunetilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for kommunetilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
kommunekode query string false Kommunens myndighedskode. Er unik for hver kommune. 4 cifre.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_sognetilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/sognetilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/sognetilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for sognetilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
sognekode query string false Sognets myndighedskode. Er unik for hvert sogn. 4 cifre.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_politikredstilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/politikredstilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/politikredstilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for politikredstilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
politikredskode query string false Politikredsens myndighedskode. Er unik for hver politikreds. 4 cifre.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_retskredstilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/retskredstilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/retskredstilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for retskredstilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
retskredskode query string false Retskredsens myndighedskode. Er unik for hver retskreds. 4 cifre.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_opstillingskredstilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/opstillingskredstilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/opstillingskredstilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for opstillingskredstilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
opstillingskredskode query string false Opstillingskredsens kode. Er unik for hver opstillingskreds. 4 cifre.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_postnummertilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/postnummertilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/postnummertilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for postnummertilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
postnummer query string false Postnummeret. 4 cifre.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_zonetilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/zonetilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/zonetilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for zonetilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
zone query string false "Byzone", "Sommerhusområde" eller "Landzone".
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_valglandsdelstilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/valglandsdelstilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/valglandsdelstilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for valglandsdelstilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
valglandsdelsbogstav query string false Valgslandsdelens bogstav, udgør nøglen.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_storkredstilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/storkredstilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/storkredstilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for storkredstilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
storkredsnummer query string false Storkredsens nummer. Heltal. Udgør nøglen.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_afstemningsområdetilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/afstemningsområdetilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/afstemningsområdetilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for afstemningsområdetilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
kommunekode query string false Kommunekoden for den kommune, som afstemningsmrådet ligger i.
afstemningsområdenummer query string false Afstemningsområdets nummer. Heltal.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_menighedsrådsafstemningsområdetilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/menighedsrådsafstemningsområdetilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/menighedsrådsafstemningsområdetilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for menighedsrådsafstemningsområdetilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
kommunekode query string false Kommunekoden for den kommune, som menighedsrådsafstemningsmrådet tilhører.
menighedsrådsafstemningsområdenummer query string false Menighedsrådsafstemningsområdets nummer. Udgør nøglen.
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_supplerendebynavntilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/supplerendebynavntilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/supplerendebynavntilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for supplerendebynavntilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
dagi_id query string false Unik ID
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_landsdelstilknytninger_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/landsdelstilknytninger/haendelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/landsdelstilknytninger/haendelser

FORÆLDET. Anvend det det nye API i stedet. Hændelser for landsdelstilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
nuts3 query string false NUTS3 kode
sekvensnummerfra query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer større eller lig det angivne
sekvensnummertil query integer false Heltal. Returner hændelser med sekvensnummer mindre eller lig det angivne
tidspunktfra query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er senere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
tidspunkttil query string false Returnerer hændelser hvor tidspunktet for hændelsen er tidligere eller lig det angivne tidspunkt. Eksempel: 2014-05-23T08:39:36.181Z. Det anbefales at anvende sekvensnumre fremfor tidspunkter til fremsøgning af hændelser.
txid query integer false Hent hændelser for transaktionen med den angivne transaktions-ID.
txidfra query integer false Find hændelser med Transaktions-ID større end eller lig den angivne værdi.Andvendes typisk sammen med txidtil parameteren
txidtil query integer false Find hændelser med Transaktions-ID mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_senesteSekvensnummer

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/senesteSekvensnummer HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/senesteSekvensnummer

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet i stedet. Henter seneste sekvensnummer

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_adgangsadresser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/adgangsadresser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/adgangsadresser

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for adgangsadresser.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_adresser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/adresser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/adresser

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for adresser.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Adressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_ejerlav

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/ejerlav HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/ejerlav

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for ejerlav.

Parameters

Name In Type Required Description
kode query integer false Ejerlavets unikke kode. Repræsenteret ved indtil 7 cifre. Eksempel: ”170354” for ejerlavet ”Eskebjerg By, Bregninge”.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_jordstykketilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/jordstykketilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/jordstykketilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for jordstykketilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
ejerlavkode query integer false Jordstykkets ejerlavkode.
matrikelnr query string false Jordstykkets matrikelnr.
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_postnumre

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/postnumre HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/postnumre

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for postnumre.

Parameters

Name In Type Required Description
nr query integer false Postnummer. 4 cifre.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_stednavntilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/stednavntilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/stednavntilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for stednavntilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
stednavn_id query string false Stednavnets ID
adgangsadresse_id query string false Adgangsadressens ID
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_vejstykker

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/vejstykker HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/vejstykker

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for vejstykker.

Parameters

Name In Type Required Description
kommunekode query integer false Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
kode query integer false vejkode. 4 cifre.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_vejstykkepostnummerrelationer

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/vejstykkepostnummerrelationer HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/vejstykkepostnummerrelationer

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for vejstykkepostnummerrelationer.

Parameters

Name In Type Required Description
kommunekode query integer false Kommunekode. 4 cifre. Eksempel: 0101 for Københavns kommune.
vejkode query integer false vejkode. 4 cifre.
postnr query integer false Postnummer. 4 cifre.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_regionstilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/regionstilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/regionstilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for regionstilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
regionskode query string false Regionens myndighedskode. Er unik for hver region. 4 cifre.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_kommunetilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/kommunetilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/kommunetilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for kommunetilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
kommunekode query string false Kommunens myndighedskode. Er unik for hver kommune. 4 cifre.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_sognetilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/sognetilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/sognetilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for sognetilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
sognekode query string false Sognets myndighedskode. Er unik for hvert sogn. 4 cifre.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_politikredstilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/politikredstilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/politikredstilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for politikredstilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
politikredskode query string false Politikredsens myndighedskode. Er unik for hver politikreds. 4 cifre.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_retskredstilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/retskredstilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/retskredstilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for retskredstilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
retskredskode query string false Retskredsens myndighedskode. Er unik for hver retskreds. 4 cifre.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_opstillingskredstilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/opstillingskredstilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/opstillingskredstilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for opstillingskredstilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
opstillingskredskode query string false Opstillingskredsens kode. Er unik for hver opstillingskreds. 4 cifre.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_postnummertilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/postnummertilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/postnummertilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for postnummertilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
postnummer query string false Postnummeret. 4 cifre.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_zonetilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/zonetilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/zonetilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for zonetilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
zone query string false "Byzone", "Sommerhusområde" eller "Landzone".
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_valglandsdelstilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/valglandsdelstilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/valglandsdelstilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for valglandsdelstilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
valglandsdelsbogstav query string false Valgslandsdelens bogstav, udgør nøglen.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_storkredstilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/storkredstilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/storkredstilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for storkredstilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
storkredsnummer query string false Storkredsens nummer. Heltal. Udgør nøglen.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_afstemningsområdetilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/afstemningsområdetilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/afstemningsområdetilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for afstemningsområdetilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
kommunekode query string false Kommunekoden for den kommune, som afstemningsmrådet ligger i.
afstemningsområdenummer query string false Afstemningsområdets nummer. Heltal.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_menighedsrådsafstemningsområdetilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/menighedsrådsafstemningsområdetilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/menighedsrådsafstemningsområdetilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for menighedsrådsafstemningsområdetilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
kommunekode query string false Kommunekoden for den kommune, som menighedsrådsafstemningsmrådet tilhører.
menighedsrådsafstemningsområdenummer query string false Menighedsrådsafstemningsområdets nummer. Udgør nøglen.
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_supplerendebynavntilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/supplerendebynavntilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/supplerendebynavntilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for supplerendebynavntilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
dagi_id query string false Unik ID
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_landsdelstilknytninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/landsdelstilknytninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/landsdelstilknytninger

FORÆLDET. Anvend det nye API i stedet. Udtraek for landsdelstilknytninger.

Parameters

Name In Type Required Description
adgangsadresseid query string false Adgangsadressens unikke id, f.eks. 0a3f5095-45ec-32b8-e044-0003ba298018.
nuts3 query string false NUTS3 kode
sekvensnummer query integer false Angiver sekvensnummeret for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne sekvensnummer er med i udtrækket.
txid query integer false Angiver transaktions-ID for udtrækket. Alle hændelser til og med det angivne transaktions-ID er med i udtrækket.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_transaktioner

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/transaktioner HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/transaktioner

Modtag metadata om udførte transaktioner, herunder transaktions-ID (txid) samt hvilke entiteter der er ændrede af transaktionen.

Parameters

Name In Type Required Description
txid query integer false Modtag transaktion med bestemt transaktionsid
txidfra query integer false Find transaktioner med txid større end eller lig den angivne værdi. Anvendes typisk sammen med txidtil parameteren.
txidtil query integer false Find transaktioner med txid mindre end eller lig den angivne værdi.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_senestetransaktion

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/senestetransaktion HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/senestetransaktion

Modtag metadata om den senest udførte transaktion herunder transaktions-ID.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /autocomplete

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Returner adresse eller adgangsadresse med den angivne ID. type-parameteren afgør, om der søges efter adgangsadresser eller adresser. Der returneres en tom array hvis (adgangs)adressen ikke findes.
adgangsadresseid query string false Begræns søgning til adresser med den angivne adgangsadresseid
kommunekode query integer false Begræns søgning til adresser indenfor den angivne kommune
postnr query integer false Begræns søgning til det angivne postnummer
geometri query string false Angiver hvilken geometri der anvendes ved geometriske søgninger (polygon- eller cirkelparametrene). Mulige værdier: "adgangspunkt" eller "vejpunkt".
polygon query string false Autocomplete indenfor polygon. Beregnet til mindre polygoner - store polygoner vil resultere i dårlig performance. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Autocomplete indenfor cirklen angivet af koordinatet (x,y) og radius r.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
q query string false Søgetekst - den tekst brugeren har indtastet
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
caretpos query integer false Position af careten (cursoren) i den tekst brugeren har indtastet
type query string false Angiver, om brugeren er ved at indtaste et vejnavn, en adgangsadresse eller en adresse. Mulige værdier: "vejnavn", "adgangsadresse" eller "adresse". De returnerede værdier er ikke nødvendigvis af denne type. Hvis brugeren f.eks. er ved at indtaste en adresse, men ikke har indtastet nok til at vejnavnet er entydigt bestemt, så vil servicen returnere vejnavne som valgmuligheder for brugeren
startfra query string false Autocomplete søger igennem vejnavne, adgangsadresser og adresser. Som udgangspunkt returneres den første type, der giver mere end ét resultat. Med startfra parameteren angives, at søgningen skal starte senere i rækken. Hvis man f.eks. ikke ønsker, at der kan returneres vejnavne, angives startfra=adgangsadresse, og man vil få adgangsadresser tilbage, selvom mere end et vejnavn matcher søgningen. Parameteren er tiltænkt den situation, hvor brugeren vælger et vejnavn blandt de muligheder, som autocomplete-komponenten viser. I denne situation forventer brugeren, at der autocomplete-komponenten efterfølgende viser adgangsadresser. Ved at angive startfra=adgangsadresse sikres dette. Mulige værdier for parameteren: "vejnavn" (default), "adgangsadresse", "adresse"
supplerendebynavn query string false Angiver, om adresser formateres med supplerende bynavn. Mulige værdier: true eller false. Default true.
stormodtagerpostnumre query string false Angiver, om der returneres forslag med stormodtagerpostnumre. Mulige værdier: true eller false. Default false. Bemærk, at hvis stormodtagerpostnumre aktiveres, så kan samme adresse optræde to gange i listen af forslag.
multilinje query string false Angiver, om forslag formateres med linjeskift. Mulige værdier: true eller false. Default false.
gældende query string false Returner kun gældende adresser, ikke foreløbige.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

cirkel: Autocomplete indenfor cirklen angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Beregnet til mindre cirkler. Store cirkler vil resultere i dårlig performance. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_grunde

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/grunde HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/grunde

Find grunde fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find grund med den angivne id (Grund_id)
adgangsadresseid query string false Find grunde med den angivne adgangsadresseid (AdgAdr_id)
kommuneid query string false Find grunde med den angivne kommuneid (Kommune_id)
esrejendomsnr query string false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Find grunde med det angivne ESR ejendomsnummer (EsrEjdNr)
sfeejendomsnr query integer false Find grunde med det angivne SFE ejendomsnr (MatrSFE_id)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_grunde_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/grunde/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/grunde/{id}

Enkeltopslag af grund

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Grund_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_bygninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/bygninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/bygninger

Find bygninger fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find bygning med den angivne id (Bygning_id)
adgangsadresseid query string false Find bygninger med den angivne adgangsadresseid (AdgAdr_id)
esrejendomsnr query string false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Find bygninger med det angivne ESR ejendomsnummer (EsrEjdNr)
anvendelseskode query integer false Find bygninger med den angivne anvendelseskode (BYG_ANVEND_KODE). For mulige værdier henvises til BBR-dokumentationen.
kommunekode query string false Find bygninger med den angivne kommunekode (KomKode)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
polygon query string false Find bygninger, hvor bygningspunktet ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de bygninger, hvor bygningspunktet overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
x query number false Find bygningen nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
y query number false Find bygningen nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_bygninger_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/bygninger/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/bygninger/{id}

Enkeltopslag af bygning

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Bygning_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_enheder

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/enheder HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/enheder

Find enheder fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find enheden med den angivne ID (Enhed_id)
adresseid query string false Find enhederne med den angivne adresseid (EnhAdr_id)
anvendelseskode query integer false Find enhederne med den angivne anvendelseskode (ENH_ANVEND_KODE) - se BBR datamodellen side 33-36 for beskrivelse af koderne
bygningsid query string false Find enhederne i den angivne bygning.
kommunekode query string false Find enheder, der ligger i en bygning med den angivne kommunekode (KomKode)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_enheder_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/enheder/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/enheder/{id}

Enkeltopslag af enhed

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Enhed_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_etager

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/etager HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/etager

Find etager fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find etage med den angivne ID (Etage_id)
bygningsid query string false Find etager med den angivne bygningsid (Bygning_id)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_etager_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/etager/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/etager/{id}

Enkeltopslag af etage

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Etage_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_tekniskeanlaeg

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/tekniskeanlaeg HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/tekniskeanlaeg

Find tekniske anlæg fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find teknisk anlæg med den angivne id (Tekniskanlaeg_id)
adgangsadresseid query string false Find tekniske anlæg med den angivne adgangsadresse (AdgAdr_id)
esrejendomsnr query string false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Find tekniske anlæg med det angivne ESR ejendomsnummer (ESREjdNr)
bygningsid query string false Find tekniske anlæg i bygningen med den angivne bygningsid (Bygning_id)
klassifikation query integer false Find tekniske anlæg med den angivne klassifikation
kommunekode query string false Find tekniske anlæg med den angivne kommunekode (KomKode)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
polygon query string false Find tekniske anlæg, hvor bygningspunktet ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de tekniske anlæg, hvor bygningspunktet overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
x query number false Find det tekniske anlæg nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
y query number false Find det tekniske anlæg nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_tekniskeanlaeg_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/tekniskeanlaeg/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/tekniskeanlaeg/{id}

Enkeltopslag af tekniskanlaeg

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Tekniskanlaeg_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_ejerskaber

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/ejerskaber HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/ejerskaber

Find ejerskaber fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find ejerskab med den angivne ID (Ejerskab_id)
bbrid query string false Find ejerskaber med den angivne BBR ID (BbrId)
kommunekode query string false Find ejerskaber ud fra kommunekode
esrejendomsnr query string false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Find ejerskab med det angivne ESR ejendomsnr (ESREjdNr)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_ejerskaber_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/ejerskaber/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/ejerskaber/{id}

Enkeltopslag af ejerskab

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Ejerskab_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_kommuner

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/kommuner HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/kommuner

Find kommuner BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find kommunen med den angivne UUID (Kommune_id)
kommunekode query string false Find kommunen ud fra kommunekode
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_kommuner_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/kommuner/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/kommuner/{id}

Enkeltopslag af kommune

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Kommune_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_opgange

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/opgange HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/opgange

Find opgange fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find opgange med den angivne ID (Opgang_id)
bygningsid query string false Find opgange med den angivne bygningsid (Bygning_id)
adgangsadresseid query string false Find opgange med den angivne adgangsadresseid (AdgAdr_id)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_opgange_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/opgange/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/opgange/{id}

Enkeltopslag af opgang

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Opgang_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_bygningspunkter

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/bygningspunkter HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/bygningspunkter

Find bygningspunkter fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find bygningspunktet med det angivne ID (BygPkt_id)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
polygon query string false Find bygningspunkter der ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find bygningspunkter der overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
x query number false Find bygningspunktet nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
y query number false Find bygningspunktet nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_bygningspunkter_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/bygningspunkter/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/bygningspunkter/{id}

Enkeltopslag af bygningspunkt

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (BygPkt_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bbrlight_matrikelreferencer

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bbrlight/matrikelreferencer HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bbrlight/matrikelreferencer

Find matrikelreferencer fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
grundid query string false Find matrikelreferencer med den angivne grund ID (Grund_id)
ejerlavkode query integer false Find matrikelreferencer med den angivne landsejerlavkode
matrikelnr query string false Find matrikelreferencer med det angivne matrikelnr (MatrNr). Kombineres typisk med ejerlavkode parameteren.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_grunde

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/grunde HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/grunde

Find grunde fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find grund med den angivne id (Grund_id)
adgangsadresseid query string false Find grunde med den angivne adgangsadresseid (AdgAdr_id)
kommuneid query string false Find grunde med den angivne kommuneid (Kommune_id)
esrejendomsnr query string false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Find grunde med det angivne ESR ejendomsnummer (EsrEjdNr)
sfeejendomsnr query integer false Find grunde med det angivne SFE ejendomsnr (MatrSFE_id)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_grunde_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/grunde/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/grunde/{id}

Enkeltopslag af grund

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Grund_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_bygninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/bygninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/bygninger

Find bygninger fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find bygning med den angivne id (Bygning_id)
adgangsadresseid query string false Find bygninger med den angivne adgangsadresseid (AdgAdr_id)
esrejendomsnr query string false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Find bygninger med det angivne ESR ejendomsnummer (EsrEjdNr)
anvendelseskode query integer false Find bygninger med den angivne anvendelseskode (BYG_ANVEND_KODE). For mulige værdier henvises til BBR-dokumentationen.
kommunekode query string false Find bygninger med den angivne kommunekode (KomKode)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
polygon query string false Find bygninger, hvor bygningspunktet ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de bygninger, hvor bygningspunktet overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
x query number false Find bygningen nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
y query number false Find bygningen nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_bygninger_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/bygninger/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/bygninger/{id}

Enkeltopslag af bygning

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Bygning_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_enheder

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/enheder HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/enheder

Find enheder fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find enheden med den angivne ID (Enhed_id)
adresseid query string false Find enhederne med den angivne adresseid (EnhAdr_id)
anvendelseskode query integer false Find enhederne med den angivne anvendelseskode (ENH_ANVEND_KODE) - se BBR datamodellen side 33-36 for beskrivelse af koderne
bygningsid query string false Find enhederne i den angivne bygning.
kommunekode query string false Find enheder, der ligger i en bygning med den angivne kommunekode (KomKode)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_enheder_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/enheder/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/enheder/{id}

Enkeltopslag af enhed

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Enhed_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_etager

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/etager HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/etager

Find etager fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find etage med den angivne ID (Etage_id)
bygningsid query string false Find etager med den angivne bygningsid (Bygning_id)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_etager_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/etager/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/etager/{id}

Enkeltopslag af etage

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Etage_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_tekniskeanlaeg

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/tekniskeanlaeg HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/tekniskeanlaeg

Find tekniske anlæg fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find teknisk anlæg med den angivne id (Tekniskanlaeg_id)
adgangsadresseid query string false Find tekniske anlæg med den angivne adgangsadresse (AdgAdr_id)
esrejendomsnr query string false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Find tekniske anlæg med det angivne ESR ejendomsnummer (ESREjdNr)
bygningsid query string false Find tekniske anlæg i bygningen med den angivne bygningsid (Bygning_id)
klassifikation query integer false Find tekniske anlæg med den angivne klassifikation
kommunekode query string false Find tekniske anlæg med den angivne kommunekode (KomKode)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
polygon query string false Find tekniske anlæg, hvor bygningspunktet ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de tekniske anlæg, hvor bygningspunktet overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
x query number false Find det tekniske anlæg nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
y query number false Find det tekniske anlæg nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_tekniskeanlaeg_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/tekniskeanlaeg/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/tekniskeanlaeg/{id}

Enkeltopslag af tekniskanlaeg

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Tekniskanlaeg_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_ejerskaber

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/ejerskaber HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/ejerskaber

Find ejerskaber fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find ejerskab med den angivne ID (Ejerskab_id)
bbrid query string false Find ejerskaber med den angivne BBR ID (BbrId)
kommunekode query string false Find ejerskaber ud fra kommunekode
esrejendomsnr query string false
⚠ Bemærk! DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.
Find ejerskab med det angivne ESR ejendomsnr (ESREjdNr)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_ejerskaber_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/ejerskaber/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/ejerskaber/{id}

Enkeltopslag af ejerskab

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Ejerskab_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_kommuner

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/kommuner HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/kommuner

Find kommuner BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find kommunen med den angivne UUID (Kommune_id)
kommunekode query string false Find kommunen ud fra kommunekode
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_kommuner_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/kommuner/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/kommuner/{id}

Enkeltopslag af kommune

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Kommune_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_opgange

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/opgange HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/opgange

Find opgange fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find opgange med den angivne ID (Opgang_id)
bygningsid query string false Find opgange med den angivne bygningsid (Bygning_id)
adgangsadresseid query string false Find opgange med den angivne adgangsadresseid (AdgAdr_id)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_opgange_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/opgange/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/opgange/{id}

Enkeltopslag af opgang

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (Opgang_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_bygningspunkter

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/bygningspunkter HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/bygningspunkter

Find bygningspunkter fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
id query string false Find bygningspunktet med det angivne ID (BygPkt_id)
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
polygon query string false Find bygningspunkter der ligger indenfor det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find bygningspunkter der overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
x query number false Find bygningspunktet nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.
y query number false Find bygningspunktet nærmest punktet angivet ved x- og y-parametrene. Parametrene angivesi det koordinatsystem som er angivet ved srid-parameteren.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_bygningspunkter_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/bygningspunkter/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/bygningspunkter/{id}

Enkeltopslag af bygningspunkt

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)
id path string true ID (BygPkt_id)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__ois_matrikelreferencer

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/ois/matrikelreferencer HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /ois/matrikelreferencer

Find matrikelreferencer fra BBR.

⚠ Bemærk!
DAWA anvender tilbagekonverteret BBR-data, som ikke længere opdateres fra 16. december 2023.
BBR-data udfases helt i DAWA pr. 1. april 2024. Læs mere her.

Der er udviklet en ny datamodel for BBR, som er udstillet på Datafordeleren.

Parameters

Name In Type Required Description
srid query integer false none
struktur query string false Angiver hvilken svarstruktur der ønskes. "mini" angiver, BBR-entiten uden relatede entiteter. "nestet" angiver, at evt. relateredeentiter skal medtages. "flad" angiver, at relaterede entiter skal medtages, men i en flad struktur. "nestet" er default for JSON format, "flad" er default for GeoJSON og CSV.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.
grundid query string false Find matrikelreferencer med den angivne grund ID (Grund_id)
ejerlavkode query integer false Find matrikelreferencer med den angivne landsejerlavkode
matrikelnr query string false Find matrikelreferencer med det angivne matrikelnr (MatrNr). Kombineres typisk med ejerlavkode parameteren.
medtagophørte query string false Returner også ophørte OIS entiteter (entiter med ophoert_ts forskellig fra NULL)

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__stednavne2

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/stednavne2 HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /stednavne2

Hent Stednavne.

Parameters

Name In Type Required Description
sted_id query string false Find stednavne for stedet med det angivne ID.
navn query string false Find stednavne med det angivne navn. Case-senstiv.
hovedtype query string false Find stednavne hvor stedet har den angivne hovedtype, eksempelvis "bebyggelse"
undertype query string false Find stednavne hvor stedet har den angivne undertype, eksempelvis "bydel"
kommunekode query integer false Find stednavne hvor stedet ligger i kommunen med den angivne kommunekode
navnestatus query string false Find stednavne med den angivne navnestatus. Mulige værdier: "officielt", "uofficielt", "suAutoriseret"
brugsprioritet query string false Find stednavne med den angivne brugsprioritet. Mulige værdier: "primær", "sekundær".
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de stednavne, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de stednavne, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
x query number false Find stednavne hvor stedet overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number false Find stednavne hvor stedet overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Find stednavne, hvor navnet matcher den angivne søgetekst
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
nærmeste query string false Anvendes sammen med x- og y-parametrene. Angiver, at det stednavn som ligger nærmest det angivne punktet skal returneres i stedet for de stednavne som overlapper med punktet. Anvendes typisk sammen med hovedtype eller undertype parametrene.
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__stednavne2_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/stednavne2/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /stednavne2/autocomplete

Autocomplete på stednavne. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
sted_id query string false Find stednavne for stedet med det angivne ID.
navn query string false Find stednavne med det angivne navn. Case-senstiv.
hovedtype query string false Find stednavne hvor stedet har den angivne hovedtype, eksempelvis "bebyggelse"
undertype query string false Find stednavne hvor stedet har den angivne undertype, eksempelvis "bydel"
kommunekode query integer false Find stednavne hvor stedet ligger i kommunen med den angivne kommunekode
navnestatus query string false Find stednavne med den angivne navnestatus. Mulige værdier: "officielt", "uofficielt", "suAutoriseret"
brugsprioritet query string false Find stednavne med den angivne brugsprioritet. Mulige værdier: "primær", "sekundær".
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de stednavne, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de stednavne, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__stednavne2_{sted_id}_{navn}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/stednavne2/{sted_id}/{navn} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /stednavne2/{sted_id}/{navn}

Modtag stednavn med stedid og navn.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
sted_id path string true Unikt ID for det sted som stednavnet navngiver.
navn path string true Stednavnets navn.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__stednavne

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/stednavne HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /stednavne

Hent Stednavne.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Find stednavn med det angivne, unikke ID
navn query string false Find stednavne med det angivne navn. Case-senstiv.
hovedtype query string false Find stednavne med den angivne hovedtype, eksempelvis "bebyggelse"
undertype query string false Find stednavne med den angivne undertype, eksempelvis "bydel"
kommunekode query integer false Find stednavne i kommunen med den angivne kommunekode
navnestatus query string false Stednavnets navnestatus. Mulige værdier: "officielt", "uofficielt", "suAutoriseret"
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de stednavne, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de stednavne, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
x query number false Find stednavne der overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number false Find stednavne der overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Find stednavne, hvor navnet matcher den angivne søgetekst
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
nærmeste query string false Anvendes sammen med x- og y-parametrene. Angiver, at det stednavn som ligger nærmest det angivne punktet skal returneres i stedet for de stednavne som overlapper med punktet. Anvendes typisk sammen med hovedtype eller undertype parametrene.
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__stednavne_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/stednavne/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /stednavne/autocomplete

Autocomplete på stednavne. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Find stednavn med det angivne, unikke ID
navn query string false Find stednavne med det angivne navn. Case-senstiv.
hovedtype query string false Find stednavne med den angivne hovedtype, eksempelvis "bebyggelse"
undertype query string false Find stednavne med den angivne undertype, eksempelvis "bydel"
kommunekode query integer false Find stednavne i kommunen med den angivne kommunekode
navnestatus query string false Stednavnets navnestatus. Mulige værdier: "officielt", "uofficielt", "suAutoriseret"
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de stednavne, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de stednavne, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__stednavne_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/stednavne/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /stednavne/{id}

Modtag stednavn med id.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
id path string true Stednavnets unikke ID

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__steder

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/steder HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /steder

Søg i steder.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Find stedet med det angivne, unikke ID
hovedtype query string false Find steder med den angivne hovedtype, eksempelvis "bebyggelse"
undertype query string false Find steder med den angivne undertype, eksempelvis "bydel"
kommunekode query integer false Find steder i kommunen med den angivne kommunekode
primærtnavn query string false Find steder med det angivne primære navn. Case-senstiv. Vær opmærksom på,
primærnavnestatus query string false Søg efter steder hvor det primære navns status er den angivne parameter. Mulige værdier: "officielt", "uofficielt", "suAutoriseret"
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de sted, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de sted, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
x query number false Find steder der overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number false Find steder der overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
nærmeste query string false Anvendes sammen med x- og y-parametrene. Angiver, at det sted som ligger nærmest det angivne punktet skal returneres i stedet for de steder som overlapper med punktet. Anvendes typisk sammen med hovedtype eller undertype parametrene.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Detailed descriptions

primærtnavn: Find steder med det angivne primære navn. Case-senstiv. Vær opmærksom på, at steder kan have sekundære navne. For at søge efter alle navne for et sted anvendes ressourcen stednavne2.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__steder_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/steder/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /steder/{id}

Modtag sted med id.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
id path string true Stedets unikke ID.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bebyggelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bebyggelser HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bebyggelser

DEPRECATED: Anvend stednavne-API'et i stedet. Søg efter bebyggelser.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string false Find bebyggelse med det angivne ID
navn query string false Find bebyggelse med det angivne navn. Case-sensitiv.
type query string false Find bebyggelser af den angivne type
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de bebyggelser, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de bebyggelser, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
x query number false Find bebyggelser der overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number false Find bebyggelser der overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bebyggelser_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bebyggelser/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bebyggelser/{id}

Modtag enkelt bebyggelse

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false none
id path string true Bebyggelsens ID

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__stednavntyper

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/stednavntyper HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /stednavntyper

Hent liste af hovedtyper for stednavne. For hver hovedtype returneres en liste af undertyper.

Parameters

Name In Type Required Description
hovedtype query string false Hent den angivne stednavntype
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__stednavntyper_{hovedtype}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/stednavntyper/{hovedtype} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /stednavntyper/{hovedtype}

Hent en enkelt stednavnhovedtype

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
hovedtype path string true Hovedtypen der ønskes, eksempelvis "Bebyggelse

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bygninger

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bygninger HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bygninger

Søg i bygninger.

Parameters

Name In Type Required Description
id query integer false Find bygningspolygon med det angivne, unikke ID
bbrbygning_id query string false Find bygningpolygon ud fra bygningens ID i BBR registeret.
bygningstype query string false Find bygninger med den angivne bygningstype, eksempelvis "Bygning" eller "Tank/Silo"
metode3d query string false Find bygninger med den angivne metode eksempelvis "Tag"
målested query string false Find bygninger med det angivne målested, eksempelvis "Tag".
kommunekode query integer false Find bygninger i den angivne kommune.
adgangsadresseid query string false Find de bygninger, hvor bygningens geometri indholder adgangsadressens adgangspunkt.
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
polygon query string false Find de bygning, som overlapper det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de bygning, som overlapper den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
x query number false Find bygninger der overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives øst-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives bredde-værdien.
y query number false Find bygninger der overlapper med det angivne punkt. Både x- og y-parameter skal angives. (Hvis ETRS89/UTM32 anvendes angives nord-værdien.) Hvis WGS84/geografisk anvendes angives længde-værdien.
nærmeste query string false Anvendes sammen med x- og y-parametrene. Angiver, at den bygning som ligger nærmest det angivne punkt skal returneres i stedet for den bygninger som overlapper med punktet.
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__bygninger_{id}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/bygninger/{id} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /bygninger/{id}

Modtag bygning med id.

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
srid query integer false Angiver SRID for det koordinatsystem, som geospatiale parametre er angivet i. Default er 4326 (WGS84 / Geografiske koordinater). For ETRS89 / UTM zone 32 Nord anvender du 25832
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
id path integer true Bygningens unikke ID.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__darhistorik

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/darhistorik?id=string&entitet=string HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /darhistorik

EXPERIMENTIELT API. Dette API er et eksperimentielt API, som ikke er endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt. Der vil sandsynligvis blive foretaget ikke-kompatible ændringer i API'et uden varsel.

Modtag DAR historik for et objekt og relaterede objekter. Det er muligt at modtage historik for adresser, husnumre og navngivne veje.

Parameters

Name In Type Required Description
id query string true ID på det DAR objekt der ønskes historik for. Påkrævet parameter.
entitet query string true Angiver hvilken data type, der returneres historik for. Muligheder: "adresse", "husnummer", "navngivenvej". Påkrævet parameter.
attributter query string false Komma-separeret liste af attributter, der returneres historik for. Som udgangspunkt returneres alle attributter for objektet og relaterede objekter.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__vejnavnpostnummerrelationer

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejnavnpostnummerrelationer HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /vejnavnpostnummerrelationer

Søger efter vejnavnpostnummerrelationer.

Parameters

Name In Type Required Description
postnr query integer false Postnummeret. 4 cifre. Eksempel: 8000 for Aarhus C.
vejnavn query string false Vejnavnet. Der skal være tale om et eksakt match, dvs. hvor store/små bogstaver, punktuering, accenter og mellemrum matcher præcist.
kommunekode query integer false Find vejnavnpostnummerrelationer indenfor den angivne kommune
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
srid query integer false none
q query string false Søgetekst. Der søges i hele betegnelsen. Alle ord i søgeteksten skal matche. Wildcard * er tilladt i slutningen af hvert ord. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
polygon query string false Find de vejnavnpostnummerrelationer, som overlapper med det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de vejnavnpostnummerrelationer, som overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
x query number false Find vejnavnpostnummerrelationen nærmest det angivne koordinat. Anvendes sammen med y-parameteren.
y query number false Find vejnavnpostnummerrelationen nærmest det angivne koordinat. Anvendes sammen med x-parameteren.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__vejnavnpostnummerrelationer_autocomplete

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejnavnpostnummerrelationer/autocomplete HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /vejnavnpostnummerrelationer/autocomplete

Autocomplete på vejnavnpostnummerrelation. Der kan anvendes de samme parametre som ved søgning, men bemærk at q parameteren fortolkes anderledes. Læs mere under autocomplete.

Parameters

Name In Type Required Description
postnr query integer false Postnummeret. 4 cifre. Eksempel: 8000 for Aarhus C.
vejnavn query string false Vejnavnet. Der skal være tale om et eksakt match, dvs. hvor store/små bogstaver, punktuering, accenter og mellemrum matcher præcist.
kommunekode query integer false Find vejnavnpostnummerrelationer indenfor den angivne kommune
q query string false Se beskrivelse under autocomplete
autocomplete query string false Udfør søgning som autocomplete-søgning.
srid query integer false none
fuzzy query string false Aktiver fuzzy søgning
polygon query string false Find de vejnavnpostnummerrelationer, som overlapper med det angivne polygon. Polygonet specificeres som et array af koordinater på samme måde som koordinaterne specificeres i GeoJSON's polygon. Bemærk at polygoner skal være lukkede, dvs. at første og sidste koordinat skal være identisk.
Som koordinatsystem kan anvendes ETRS89/UTM32 eller WGS84/geografisk. Dette angives vha. srid parameteren, se ovenover.
Eksempel: polygon=[[[10.3,55.3],[10.4,55.3],[10.4,55.31],[10.4,55.31],[10.3,55.3]]].
cirkel query string false Find de vejnavnpostnummerrelationer, som overlapper med den cirkel angivet af koordinatet (x,y) og radius r. Som koordinatsystem kan anvendes (ETRS89/UTM32 eller) WGS84/geografisk. Radius angives i meter. cirkel={x},{y},{r}.
x query number false Find vejnavnpostnummerrelationen nærmest det angivne koordinat. Anvendes sammen med y-parameteren.
y query number false Find vejnavnpostnummerrelationen nærmest det angivne koordinat. Anvendes sammen med x-parameteren.
format query string false Output leveres i andet format end JSON. Se Dataformater.
callback query string false Output leveres i JSONP format. Se Dataformater.
noformat query string false Parameteren angiver, at whitespaceformatering skal udelades
ndjson query string false Output leveres i Newline Delimited JSON
side query integer false Angiver hvilken siden som skal leveres. Se Paginering.
per_side query integer false Antal resultater per side. Se Paginering.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__vejnavnpostnummerrelationer_{postnr}_{vejnavn}

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/vejnavnpostnummerrelationer/{postnr}/{vejnavn} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /vejnavnpostnummerrelationer/{postnr}/{vejnavn}

Opslag på enkelt vejnavnpostnummerrelation

Parameters

Name In Type Required Description
format query string false none
callback query string false none
noformat query string false none
ndjson query string false none
struktur query string false Struktur parameteren angiver om der ønskes en flad eller en nestet svarstruktur. Default er nestet for JSON, og flad for GeoJSON.
srid query integer false none
postnr path integer true Postnummeret. 4 cifre. Eksempel: 8000 for Aarhus C.
vejnavn path string true Vejnavnet. Der skal være tale om et eksakt match, dvs. hvor store/små bogstaver, punktuering, accenter og mellemrum matcher præcist.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_udtraek

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/udtraek?entitet=string HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/udtraek

Modtag et komplet dataudtræk for en given entitet. Entitet-parameteren (kræves) angiver hvilken entitet, der modtages et udtræk for. Databeskrivelser for en liste af entiteter og hvilke data de forskellige entiter indeholder.

Parameters

Name In Type Required Description
entitet query string true Modtag et udtræk for den angivne entitet. Parameteren skal angives, man kan således
txid query integer false Hent udtrækket med det angivne Transaktions-ID. Alle ændringer som er udført på data i den angivne og tidligere transaktioner vil være med i udtrækket, og alle ændringer gennemført i senere transaktioner vil ikke være med. Et udtræk med et givent transaktions-ID er således et snapshot af data dannet præcis efter udførelsen af transaktionen med den angivne transaktions-ID.
sekvensnummer query integer false Hent udtrækket med det angivne sekvensnummer. Alle ændringer til og med dette sekvensnummer er med i udtrækket, og alle senere ændringer er ikke med. Det anbefales at nye klienter anvender txid parameteren i stedet.

Detailed descriptions

entitet: Modtag et udtræk for den angivne entitet. Parameteren skal angives, man kan således kun hente udtræk for én entitet ad gangen. Eksempel: Hvis værdien 'adgangsadresse' angives modtages et udtræk af adgangsadresser. Se databeskrivelser for mulige værdier.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

get__replikering_haendelser

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/replikering/haendelser?entitet=string HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk

GET /replikering/haendelser

Modtag hændelser om ændringer til en given entitet. Entitet-parameteren (kræves) angiver hvilken entitet, der modtages hændelser for. Databeskrivelser for en liste af entiteter og hvilke data de forskellige entiter indeholder. DAWA stiller hændelser til rådighed i minimum et år efter hændelsen blev dannet. Forsøg på at hente hændelser ældre end et år kan resultere i en fejl 400.

Parameters

Name In Type Required Description
entitet query string true Modtag hændelser for den pågældende entitet (type). Parameteren skal angives, man kan

Detailed descriptions

entitet: Modtag hændelser for den pågældende entitet (type). Parameteren skal angives, man kan således kun modtage hændelser for én entitet ad gangen. Eksempel: Hvis værdien 'adgangsadresse' angives modtages hændelser for adgangsadresser. Se databeskrivelser for mulige værdier.

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK Success response. Responsets MIME type afhænger af format parameteren. None
400 Bad Request Fejlkode 400 returneres hvis der er fejl i forespørgslen, e.g. ugyldige parametre. None
429 Too Many Requests Fejlkode 429 returneres hvis der er for mange forespørgsler fra samme IP-adresse, og DAWA ikke har tilstrækkelig kapacitet til at servicere forespørgslen. Klienten bør vente lidt og lave en ny forespørgsel. None

Download_Manager v1.0.0

Scroll down for code samples, example requests and responses. Select a language for code samples from the tabs above or the mobile navigation menu.

Base URLs:

Authentication

Prædefineret download

getOrder

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/download_manager/v1.0/order HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
Authorization: string

GET /order

Prædefineret download

Liste af alle prædefineret ordre en bruger har haft oprettet de sidste 7 dage

Parameters

Name In Type Required Description
Authorization header string true none

Example responses

200 Response

[
 {
  "orderId": 0,
  "filePath": "string",
  "files": [
   {
    "filename": "string",
    "fileExists": true,
    "fileSize": 0,
    "fileUrl": "string"
   }
  ],
  "fileFormat": 0,
  "title": "string",
  "subtitle": "string",
  "epsg": 0,
  "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "expiresAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
 }
]

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK OK Inline

Response Schema

Status Code 200

Name Type Required Restrictions Description
anonymous [GetOrderDto] false none none
» orderId integer(int32) false none Id på ordren
» filePath string false none Stien til filen
» files [FileDto] false none [Liste af filer]
»» filename string false none Filnavnet
»» fileExists boolean false none Om filen eksisterer
»» fileSize integer(int64) false none Filstørrelsen
»» fileUrl string false none URL til at downloade filen
» fileFormat integer(int32) false none Filformattet
» title string false none Titel på datasættet
» subtitle string false none Undertitel på datasættet
» epsg integer(int32) false none Hvilken EPSG kode geometrierne i filen/filerne er i
» createdAt string(date-time) false none Hvornår er ordren oprettet
» expiresAt string(date-time) false none Hvornår er ordren udløber

postOrder

Code samples

POST https://api.dataforsyningen.dk/rest/download_manager/v1.0/order?filePath=string&filenames=string&title=string HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
Authorization: string

POST /order

Prædefineret download

Opretter en prædefineret order

Parameters

Name In Type Required Description
Authorization header string true none
filePath query string true Stien til filen
filenames query string true Liste af filer
fileFormat query string false Filformattet
title query string true Titel på datasættet
subtitle query string false Undertitel på datasættet
epsg query string false Hvilken EPSG kode geometrierne i filen/filerne er i

Example responses

200 Response

{
 "orderId": 0,
 "files": [
  {
   "filename": "string",
   "fileExists": true,
   "fileSize": 0,
   "fileUrl": "string"
  }
 ]
}

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK OK PostOrderDto

getSpecificOrder

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/download_manager/v1.0/order/{orderId} HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
Authorization: string

GET /order/{orderId}

Prædefineret download

Returnerer en specifik prædefineret ordre, for en bruger, der er blevet oprettet de sidste 7 dage

Parameters

Name In Type Required Description
Authorization header string true none
orderId path integer(int32) true none

Example responses

200 Response

[
 {
  "orderId": 0,
  "filePath": "string",
  "files": [
   {
    "filename": "string",
    "fileExists": true,
    "fileSize": 0,
    "fileUrl": "string"
   }
  ],
  "fileFormat": 0,
  "title": "string",
  "subtitle": "string",
  "epsg": 0,
  "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "expiresAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
 }
]

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK OK Inline

Response Schema

Status Code 200

Name Type Required Restrictions Description
anonymous [GetOrderDto] false none none
» orderId integer(int32) false none Id på ordren
» filePath string false none Stien til filen
» files [FileDto] false none [Liste af filer]
»» filename string false none Filnavnet
»» fileExists boolean false none Om filen eksisterer
»» fileSize integer(int64) false none Filstørrelsen
»» fileUrl string false none URL til at downloade filen
» fileFormat integer(int32) false none Filformattet
» title string false none Titel på datasættet
» subtitle string false none Undertitel på datasættet
» epsg integer(int32) false none Hvilken EPSG kode geometrierne i filen/filerne er i
» createdAt string(date-time) false none Hvornår er ordren oprettet
» expiresAt string(date-time) false none Hvornår er ordren udløber

Brugerdefineret download

getCustomOrder

Code samples

GET https://api.dataforsyningen.dk/rest/download_manager/v1.0/custom-order HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
Authorization: string

GET /custom-order

Brugerdefineret download

Liste af alle brugerdefineret ordre en bruger har haft oprettet de sidste 7 dage

Parameters

Name In Type Required Description
Authorization header string true none

Example responses

200 Response

[
 {
  "orderId": 0,
  "datasetName": "string",
  "bbox": "string",
  "bboxEpsg": 0,
  "bboxArea": 0.1,
  "fileReady": true,
  "filePath": "string",
  "files": [
   {
    "filename": "string",
    "fileExists": true,
    "fileSize": 0,
    "fileUrl": "string"
   }
  ],
  "fileFormat": "string",
  "outputEpsg": 0,
  "title": "string",
  "subtitle": "string",
  "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "expiresAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
 }
]

Responses

Status Meaning Description Schema
200 OK OK Inline

Response Schema

Status Code 200

Name Type Required Restrictions Description
anonymous [GetCustomOrderDto] false none none
» orderId integer(int32) false none Id på ordren
» datasetName string false none Navnet på datasættet
» bbox string false none BBOX af området
» bboxEpsg integer(int32) false none Hvilken EPSG kode BBOX er i
» bboxArea number(double) false none Størrelsen på arealet af den angivet BBOX
» fileReady boolean false none none
» filePath string false none Stien til filen
» files [FileDto] false none Liste af filer
»» filename string false none Filnavnet
»» fileExists boolean false none Om filen eksisterer
»» fileSize integer(int64) false none Filstørrelsen
»» fileUrl string false none URL til at downloade filen
» fileFormat string false none Filformattet
» outputEpsg integer(int32) false none Hvilken EPSG kode geometrierne i den/de brugerdefineret filer skal være i
» title string false none Titel på datasættet
» subtitle string false none Undertitel på datasættet
» createdAt string(date-time) false none Hvornår er ordren oprettet
» expiresAt string(date-time) false none Hvornår er ordren udløber

postCustomOrder

Code samples

POST https://api.dataforsyningen.dk/rest/download_manager/v1.0/custom-order?datasetName=string&bbox=string&bboxEpsg=string&clip=string&fileFormat=string&outputEpsg=string&title=string HTTP/1.1
Host: api.dataforsyningen.dk
Accept: application/json
Authorization: string

POST /custom-order

Brugerdefineret download

Opretter en brugerdefineret order

Parameters

<